Figuri de stil şi proceduri de expresivitate

Figuri semantice (tropi)

  • Figuri de analogie: epitet, comparaţie, metaforă, personificare, hiperbolă, oximoron, simbol, alegorie, sinestezie.

Metafora poate fi: explicită (când sunt prezenţi ambii termeni) sau implicită (când e prezent numai termenul metaforic). Lucian Blaga distinge între metafora plasticizantă (care descrie obiectul) şi cea revelatorie (care sporeşte semnificaţia obiectului cu aspecte inedite).

  • Figurile de contiguitate presupun înlocuirea între ele a unor cuvinte ale căror sensuri se află într-o relaţie logică (metonimia) sau într-o relaţie cantitativă (sinecdoca).

Figuri sintactice şi de construcţie

  • Figuri ale amplificării (sau ale insistenţei): repetiţie, anaforă, epiforă, refren, enumeraţie etc.
  • Figuri ale contrastului: antiteză etc.
  • Figuri de adresare: interogaţie retorică, exclamaţie retorică, invocaţie retorică etc.

Figuri de sunet

Figuri de sunet: aliteraţie, asonanţă, onomatopee, eufonie, armonii imitative etc.

Elemente de prozodie

Elemente de prozodie: rimă, ritm, măsură etc.