Fang

Fang este o populaţie care ocupă, în cadrul părţii meridionale a ansamblului numit pahuin, o regiune vastă care se întinde din Camerun (provincia Sud) până în nord-estul Gabonului (provincia Woleu Ntem), înglobând toată regiunea continentală a Guineei Ecuatoriale (Rio Muni) şi nord-estul Republicii Populare Congo (regiunea Sangha) (aproximativ 525.000 de persoane).

Din ansamblul fang fac parte atât fangii propriu-zişi cât şi alte comunităţi, printre care se numără meke sau zamane, mvae, betsy, okak, mekeny şi ntumu.

Fangii în sens larg practică în mod tradiţional agricultura pe terenuri defrişate periodic, îmbinând-o cu vânătoarea şi culesul, cultivarea de cafea şi cacao. Se ocupă şi de pescuit, unii dintre ei în râuri şi fluvii, alţii în apele mării.

Societatea fangilor propriu-zişi se împarte în aproximativ 80 de clanuri exogame (ayon), fiecare purtând un nume care corespunde unui simbol totemic. Acestea sunt alcătuite din descendenţii patrilineari ai unui strămoş de clan, copiii naturali ai fetelor din clan şi cei adoptaţi. Comunităţile asociate funcţionează în general în acelaşi mod.

Satele, întemeiate de descendenţii strămoşilor de clan, au în compunere mai multe spiţe sau fracţiuni (mvok, ayom) ale aceluiaşi clan; reşedinţa este patrilocativă. Unitatea economică şi religioasă (în trecut şi militară) este familia restrânsă (uda bot). Importanţa acesteia variază în funcţie de autoritatea şefului ci şi de bogăţia domeniului.

Totuşi reuşita materială, atribuită unui ajutor de ordin supranatural, este apreciată negativ. Redistribuirea bunurilor în interiorul comunităţii este asigurată prin tradiţiile de ospitalitate şi printr-o formă de potlatch, bilaba, care creează între familii o înrudire bazată pe glume. În plus structura economică cuprinde societăţi de cotizaţie şi întrajutorare. Dreptul funciar se bazează pe regula filiaţiei patrilineare dar şi pe regimul matrimonial de comunitate a bunurilor.

Societatea fang este neierarhică şi acefală. Autoritatea celor însărcinaţi să comande în vreme de război sau să poarte negocieri politice sau comerciale era temporară şi întotdeauna revocabilă.

Societăţile politico-religioase, ca Ngil „transcendeau barierele clanurilor şi dădeau coerenţă grupului” (după P. Alexandre şi J. Binet, „Le Groupe dit Pahouin”, 1958). Adunările periodice (bisulam) ale membrilor clanului erau prezidate de cel mai în vârstă membru al spiţei primului născut. Creştinarea a perturbat organizarea religioasă tradiţională, totuşi aceasta îşi păstrează vitalitatea sub diverse forme.

În sânul familiei restrânse, tatăl era păstrătorul altarului portativ al strămoşilor (bieti). Iniţierea bărbaţilor se realiza în cadrul unor asociaţii rituale cu caracter temporar (pentru operaţiuni de război sau comerciale şi pentru vânătoarea de elefanţi) sau permanente (Ngil). Existau şi asociaţii de vrăjitori şi asociaţii politico-religioase, dintre care asociaţia bwiti are şi astăzi o mare răspândire, fiind rezultatul unui sincretism între Ngil, societăţile de antivră-jitori, creştinism şi lojile masonice.

Fangii cred că zeul creator Mebere, care s-a îndepărtat apoi nespus de mult de lume, a creat pe strămoşul iniţial Nzambe (sau Zambe) şi pe sora acestuia Oyene Mam. Din relaţia lor incestuoasă, care a provocat plecarea lui Mebere, au rezultat opt perechi de gemeni, de sex masculin şi feminin, care au fost strămoşii pahuinilor, albilor, pigmeilor, gorilelor, cimpanzeilor, oamenilor roşii şi ai triburilor de pe litoral.

Fangii se adresează doar în mod excepţional lui Nzambe, dar practică cultul spiritelor strămoşilor (cultul bieri) şi al altor entităţi spirituale (spiritul tutelar, animalul totem, „fantomele” etc.).

Arta

Fangii sunt celebri pentru arta şi pentru cultura lor materială - figurine ale strămoşilor, măşti, diverse obiecte foarte reuşite din punct de vedere estetic, dar a căror producţie, parţial interzisă la începutul perioadei coloniale,este astăzi abandonată.

Istoric

Probabil populaţiile protofang sunt originare din savană, de la nord-est de regiunea pe care o ocupă astăzi urmaşii lor. Au urmat curentul cel mai dinamic şi mai complex al migraţiei pahuine din văile Dja şi Sanaga, pe diverse rute, orientate în linii mari de la nord-est spre sud-vest.

Se consideră că această invazie a fost întreprinsă de clanuri sau chiar de simple spiţe independente care au înaintat în mici valuri succesive, marcate de raiduri şi distrugeri de sate, provocând o stare de insecuritate generalizată, fără însă a fi realmente vorba de războaie.

Fangii din partea ecuatorială a Guineei s-au refugiat în masă în ţările limitrofe în timpul dictaturii lui Macias Nguema (1969-1979).

Denumire: fan.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …