Eugen Dorcescu

Eugen Dorcescu (18 martie 1942, Târgu Jiu) - poet, prozator şi eseist. Este fiul Alexandrei (născută Dorcescu) şi al lui Eugenie Berea, învăţători.

A absolvit liceul la Craiova, în 1961, şi Facultatea de Filologie din Timişoara (1961-1966). Şi-a luat doctoratul în filologie în 1975, cu teza Metafora poetică. Debutează în „Luceafărul” (1970) şi editorial, cu volumul de versuri Pax magna (1972). A fost cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Titu Maiorescu” din Timişoara (1966-1985), redactor, redactor-şef şi director la Editura Facla (1985-1990), redactor la Editura de Vest (1991-1995), apoi redactor-şef la Editura Amarcord.

Tipologic, poetul tinde spre un clasicism al rigorii constructive. Această opţiune este susţinută şi de trăsăturile ce ţin de profilul său individual: elevaţie, austeritate. Afirmaţia este valabilă şi pentru domeniul poeziei, cu o corecţie însă: Dorcescu vizează o arhitectură răsturnată, reliefarea, căutarea intimităţii. Demersul poetic parcurge drumul de la expresia glacială parnasiană a începuturilor la descoperirea unei sensibilităţi frământate, de tip expresionist. Motivele constante (cetatea, statuia, norii, marea, visul) punctează starea de ascunsă conflictualitate dintre curgere, sfâşiere lăuntrică şi dorinţa de geometrie raţionalistă.

Şi volumele târzii, Cronică (1993; Premiul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor) şi Abaddon (1995), sunt expresii ale aceluiaşi suflet bântuit alternativ de duhul paradisului şi de cel al infernului, ale unei conştiinţe lucide care trăieşte, paroxistic, sentimentul alienării într-o lume dezaxată spiritual. Vibraţiile eului ultragiat consemnează cu acuitate apropierea „îngerului adâncului”, textele constituindu-se în adevărate „cărţi ale infernului personal”. Efortul de izbăvire existenţială, culturală şi spirituală al poetului converteşte glasul Apocalipsei în cântec. Dorcescu captează liric mesajul transcendenţei, devenind un adevărat exponent al poeţilor religioşi, de esenţă tradiţionalist-mistică.

Câteva din volumele sale fac parte dintr-un amplu proiect de transpunere în versuri a textelor sacre: Psalmii în versuri (1993; Premiul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor), Ecclesiastul în versuri (1997) şi Pildele în versuri (1998) dau măsura anvergurii vocaţiei de poet religios al lui Dorcescu. Astfel, în Psalmii în versuri, aspiraţia pe care poetul o plasa într-un timp medieval, al visului, îşi găseşte locul în pura transcendenţă: „cetatea păduroasă”, cetatea de vis şi Civitas Dei se suprapun.

Studiile şi eseurile din Metafora poetică (1975) şi Embleme ale realităţii (1978) cercetează structura formală a tropului, pornind de la datele stilisticii structurale. Alături de partea teoretică, ce propune câteva concepte operaţionale, autorul aplică modelul secţiunii de aur la poezia unor confraţi. A publicat şi literatură pentru copii.

Opera literară

 • Pax magna, Bucureşti, 1972;
 • Metafora poetică, Bucureşti, 1975;
 • Desen în galben, Timişoara, 1978;
 • Embleme ale realităţii, Bucureşti, 1978;
 • Arhitectura visului, Timişoara, 1982;
 • Culegătorul de alge, Timişoara, 1985;
 • Dodoacă şi Biciuşca, Timişoara, 1986;
 • Castelul de calcar, Bucureşti, 1988;
 • Căsuţa fermecată, Iaşi, 1989;
 • Epistole, Cluj Napoca, 1990;
 • Cărarea din insulă, Timişoara, 1991;
 • Psalmii în versuri, Timişoara, 1993;
 • Cronică, Timişoara, 1993;
 • Piticul arămiu, Timişoara, 1995;
 • Abaddon, Timişoara, 1995;
 • Ecclesiastul în versuri, Timişoara, 1997;
 • Pildele în versuri, Timişoara, 1998;
 • Poezii despre şi pentru Raluca, Timişoara, 1998;
 • Scrisori la un prieten, Timişoara, 2000;
 • Exodul, Timişoara, 2001;
 • Omul de cenuşă, prefaţă de Adrian Dinu Rachieru, Timişoara, 2002;
 • Elegii, Timişoara, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …