Eugen Dimitriu

Eugen Dimitriu (1 octombrie 1923, Sărata, judeţul Cetatea Albă, Basarabia) - editor şi istoric literar. Este fiul Varvarei (născută Samson) şi al lui Vladimir Dimitriu, funcţionari.

După studii la Facultatea de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, este, succesiv, traducător şi translator la câteva întreprinderi din Fălticeni şi Suceava; devine din 1971 muzeograf şi documentarist la Muzeul din Fălticeni, unde ctitoreşte „Galeria oamenilor de seamă” în casa Lovineştilor, muzeograf la Muzeul Judeţean Suceava, din 1978 conducând şi organizând Fondul memorial-documentar „S. Fl. Marian”.

Debutează cu un articol în „Zori noi” din Suceava (1964). A colaborat la „Crai nou”, „Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Manuscriptum”, „România literară”, „Dacia literară”, „Monitorul de Suceava”, „Familia”, „Ramuri”, „Limbă şi literatură”, „Preocupări didactice”, „Ethos” (Suceava), „Filologie şi istorie” (Suceava), „Tribuna”, „Ţara Fagilor”, „Ateneu” şi „Argeş”.

„Ultimul cunoscător complet” al spiritualităţii din zona Fălticenilor, cum se autorecomandă, „sârguincios benedictin al tezaurelor ascunse în biblioteci”, cum îl aprecia Vasile Lovinescu, Dimitriu, împătimit al cercetării tradiţiilor literare, artistice şi culturale ale oraşului de pe Şomuz, şi-a dăruit mulţi ani de cercetări devotate punerii în lumină a acestora. Pentru constituirea „Galeriei oamenilor de seamă” a scotocit arhive, a purtat o întinsă corespondenţă, a adunat documente şi le-a orânduit în casa memorială Vasile şi Horia Lovinescu.

Bun cunoscător al biografiei personalităţilor fălticenene, Dimitriu a făcut o pasiune pentru cercetarea familiei de cărturari care l-a dat pe marele critic literar de la „Sburătorul”, iar rodul studiilor sale s-a concretizat în cartea Lovineştii (2001), unde cu francheţe declară că nu formulează aprecieri critice, dorinţa sa fiind doar aceea de a alcătui o cronică a acestei celebre familii care a dat cinci scriitori. Accentul cade pe mărturisirile obţinute de Ia urmaşi ai familiei, de la notabilităţi ale oraşului, chiar de la oameni modeşti. Sunt aduse date necunoscute sau mai puţin cunoscute, care concură la evocarea epocii, a ambianţei, a casei Lovineştilor.

Un capitol substanţial este acela privindu-i pe Profira şi pe Vasile T. Lovinescu, părinţii criticului, şi reconstituind atmosfera din sobra familie din strada Sucevei a Fălticenilor. Vasile T. Lovinescu, pe lângă darurile de pedagog, este înfăţişat şi ca un bun părinte, grijuliu cu instrucţia celor şapte copii ai săi, cărora le-a angajat şi guvernantă, fiul Eugen având, spre exemplu, o guvernantă de origine elveţiană. Revelatoare sunt paginile despre tânărul Eugen Lovinescu, despre eroinele lui Anton Holban, în fine, portretul făcut lui Vasile Lovinescu.

O altă carte, Oraşul muzelor (2002), subintitulată Case şi locuri memoriale la Fălticeni, extinde cercetarea urmărind destine ale unor personalităţi ca Mihail Sadoveanu, Anton Holban, Artur Gorovei, Virgil Tempeanu, Aurel George Stino, Nicolae Labiş etc. Ediţiile Simion Florea Marian şi corespondenţii săi (1991) şi Simion Florea Marian în amintiri, mărturii, evocări (1997) relevă, pe de o parte, universul preocupărilor etnologului bucovinean şi, pe de alta, preţuirea de care s-a bucurat din partea a numeroşi contemporani ai săi.

Opera literară

  • Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic (în colaborare), II-III, Suceava, 1983-1984;
  • Pagini bucovinene (1982-1986). Indice bibliografic (în colaborare), Suceava, 1987;
  • Lovineştii, ediţie îngrijită şi prefaţă de Constantin Severin, Iaşi, 2001;
  • Oraşul muzelor (Case şi locuri memoriale la Fălticeni), ediţie îngrijită de Constantin Severin, prefaţă de Constantin Ciopraga, Suceava, 2002.

Ediţii

  • Simion Florea Marian şi corespondenţii săi, prefaţă de Iordan Datcu, Bucureşti, 1991 (în colaborare cu Petru Froicu);
  • Simion Florea Marian în amintiri, mărturii, evocări, Suceava, 1997.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …