Epoca de tranziţie în cultura şi literatura română

Continuând idealurile culturale şi patriotice caracteristice iluminiştilor din generaţia precedentă, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul celui de-al XIX-lea se dezvoltă o literatură reflectând schimbările petrecute într-o societate care, fără să aibă conştiinţa clară a acestui fapt, intrase pe calea unei rapide modernizări. Este o literatură de tranziţie, care reflectă o epocă de tranziţie, cu destule trăsături contradictorii.

Deşi păstrează în general mijloacele clasice de expresie şi o structură retorică a textului, noua literatură reflectă - încă timid nu numai treptata schimbare de gust petrecută în societate (preferinţa arătată situaţiilor de tip sentimental, interes pentru viaţa interioară a omului, dezvoltarea cadrului natural etc.), ci şi o schimbare mai profundă în felul de a gândi: ca într-o nouă Renaştere, omul - omul concret, omul social, cu drepturile sale înnăscute, cu trăsăturile lui individuale - devine centrul de interes al artei.

Păstrând caracterul moral în esenţă al literaturii clasice, adesea chiar didactic, noua literatură caută să impună cititorului ideile prin mijloace mai variate, să-l convingă nu numai pe calea raţiunii, ci şi prin apelul la sentimente.

Check Also

Cultura „amforelor sferice”

Descoperirile făcute între 1955-1958 în Moldova, ca cele de la Piatra Neamţ, Dolheştii Mari (lângă …

Cultura cu ceramică decorată prin împunsături succesive

Cultura cu ceramică decorată prin împunsături succesive este cunoscută în Transilvania din numeroase locuri, mai …

Cultura în ţările române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea

Însemnatele prefaceri prin care au trecut ţările române în a doua jumătate a secolului al …

Mediile culturale româneşti în perioada interbelică

O politică de unificare în domeniul culturii Principiile şi temeliile pe care s-a înălţat România …

Limba slavă – limbă a culturii feudale româneşti

Strâns legată de începuturile organizării bisericeşti sub egida taratului bulgar este şi introducerea limbii slave …