Episcopul Damaschin

Episcopul Damaschin (? - 5 decembrie 1725, Râmnicu Vâlcea) - traducător. Pe numele laic Dumitru Voinescu, Damaschin provenea dintr-o familie boierească ce avea o moşie pe Dâmboviţa. A fost tipograf şi dascăl la şcoala slavonă din Bucureşti.

În 1703 este ales episcop al Buzăului, iar în 1708 e numit în scaunul Episcopiei Râmnicului. Poliglot şi cultivat, se remarcă prin intensa activitate de traducător, dar şi prin dârzenia cu care apără drepturile româneşti în faţa vremelnicilor cuceritori austrieci.

Cele mai importante cărţi traduse de el - Apostolul (1683), Orologiul (Ceaslovul) (1745) şi Sfânta şi dumnezeiasca evanghelie (1746) - au fost tipărite în perioada 1683-1818 în 73 de ediţii, în toate provinciile ţării, fiind foarte răspândite.

Limba simplă şi armonioasă, corectitudinea traducerilor, accesibilitatea şi marea lor circulaţie au făcut ca aceste texte să depăşească mult sfera religioasă, integrându-se în cadrul general al culturii româneşti şi contribuind Ia unificarea şi dezvoltarea limbii literare.

Traduceri

  • Apostolul, Bucureşti, 1683;
  • Învăţătură despre şapte taine, Râmnic, 1724;
  • Triodion, Râmnic, 1731;
  • Antologhion, Râmnic, 1737;
  • Penticostarion, Râmnic, 1743;
  • Orologiul (Ceaslovul), Râmnic, 1745;
  • Sfânta şi dumnezeiasca evanghelie, Râmnic, 1746;
  • Molitvelnic, Râmnic, 1747;
  • Catichismus, introducere de Gherasim Timus, Bucureşti, 1897.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …