Efrosinia Dvoicenco-Markova

Efrosinia Dvoicenco-Markova (13 martie 1901, Ocertino, Ucraina - 7 octombrie 1980, Moscova) - istoric literar.

A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1930) şi a rămas asistentă la Catedra de cultură slavonă, lucrând apoi ca cercetător ştiinţific la secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei Române. A emigrat în Statele Unite, iar din 1957 s-a stabilit la Moscova. Până aproape de sfârşitul vieţii, a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Literatură Universală „Maxim Gorki” al Academiei de Ştiinţe a URSS.

Preocuparea ştiinţifică prioritară pentru Dvoicenco-Markova a constituit-o studierea relaţiilor literare româno-ruse. Cercetătoarea a debutat cu studiul Influenţa literaturii ruse asupra scriitorului Constantin Stamati (1929), apoi, în 1933, a tipărit monografia Viaţa şi opera lui Constantin Stamati. Contribuţiuni după izvoare inedite, iar în 1936 - începuturile literare ale lui B.P. Hasdeu. După 1957, îşi lărgeşte aria de investigaţie, beneficiind acum şi de documente aflate în arhivele ruseşti.

În 1966 a editat în ruseşte la Moscova studiul monografic Relaţii literare ruso-române în prima jumătate a secolului al XIX-lea, lucrare de referinţă în domeniu, cuprinzând capitole consacrate lui Alexandru Hâjdeu, Constantin Stamati, Gheorghe Asachi, Aleksandr Puşkin, B.P. Hasdeu, Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru I. Odobescu şi altor scriitori, români şi ruşi, care au contribuit prin scrisul lor la consolidarea relaţiilor dintre cele două literaturi.

În 1979, tipăreşte tot la Moscova studiul Puşkin în Moldova şi în Muntenia (de asemenea în limba rusă). În afara acestor cărţi, au rămas neadunate în volume personale zeci de articole apărute în culegeri colective sau în publicaţii periodice literare din Moskova, Kiev şi în special Chişinău, abordând variate aspecte şi momente privitoare la contactele scriitorilor români cu literatura rusă, la tematica românească în creaţia scriitorilor ruşi.

Opera literară

  • Viaţa şi opera lui Constantin Stamati. Contribuţiuni după izvoare inedite, Bucureşti, 1933;
  • Începuturile literare ale lui B.P. Hasdeu, Bucureşti 1936;
  • Puşkin şi România: Viaţa şi opera lui Puşkin în Basarabia şi influenţa sa asupra scriitorilor români, Bucureşti, 1937;
  • Russko-rumânskie literaturnîe sviazi v pervoi polovine XIX veka, Moscova, 1966;
  • Puşkin v Moldavii i Valahii, Moscova, 1979.

Check Also

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …

Anghel Dumbrăveanu

Anghel Dumbrăveanu (21 noiembrie 1933, Dobroteasa, judeţul Olt) – poet, prozator şi traducător. Este fiul …