Ede

Ede este o populaţie din partea central-sudică a Vietnamului, împărţită în numeroase subgrupuri, trăind îndeosebi pe platourile înalte Dak Lak şi pe versanţii care mărginesc platourile, în provincia Khanh Hoa (circa 200.000 de persoane).

Până la începutul anilor 1990, cultivarea orezului pe terenuri defrişate periodic prin incendiere era principala lor activitate, însă în prezent culturile de cafea tind să capete un loc preponderent, transformând economia de subzistenţă în economie comercială. Dintre ocupaţiile anexe, având ca scop principal consumul propriu, se mai practică policultura (legume, manioc), în timp ce industria casnică (ţesături, obiecte împletite din bambus) este în declin.

Satele erau alcătuite din case lungi pe piloni, care puteau atinge 40 de metri lungime şi adăposteau mai multe zeci de persoane aparţinând aceleiaşi familii matrilineare. Fiecare casă era împărţită în sensul lungimii într-un vast spaţiu comunitar şi un număr de încăperi (separate prin pereţi mobili împletiţi din bambus) egal cu numărul de cupluri.

Tendinţa actuală este de a construi case de mici dimensiuni pentru familiile nucleare, cei mai bogaţi adoptând casele zidite pornind de la nivelul solului. Căsătoria rămâne matrilocativă şi este iniţiată de fete, care dau numele lor bărbatului şi copiilor.

Dialectele ede aparţin familiei lingvistice austroneziene, ramura malaio-polineziană, grupa occidentală.

Istoric

Se pare că şi-ar avea obârşia în marile migraţii austroneziene din sudul Chinei spre Insulinda (în jur de 4000 î.Hr.), în ciuda faptului că forma de „cocă de corabie” a caselor lungi şi o scrie de balade epice ar indica o venire mai târzie, pe calea mării. Trăind departe de câmpii de la (cel puţin) începutul erei noastre, vreme de secole nu au recunoscut decât legături de vasalitate foarte inconsistente cu populaţia cham, cu khmerii şi vietnamezii, în timp ce cu vecinii lor mnong şi jorai se războiau adesea.

Întâi francezii, apoi americanii, au dorit să-i atragă de partea lor, dar în mod paradoxal, colonizarea a accelerat integrarea lor în comunitatea naţională vietnameză, chiar dacă unii dintre ei s-au alăturat formaţiunii FULRO (Frontul unit de eliberare a raselor oprimate). Această mişcare, iniţiată de francezi la începutul anilor 1950, a încercat să opună minorităţile etnice de pe platourile înalte veleităţilor de independenţă ale vietnamezilor.

În ciuda eşecului acestei politici, FULRO a fost relansat de CIA în deceniul următor, însă fără succes. Mişcarea a mai beneficiat de sprijinul logistic al khmerilor roşii până în 1993, după care nu a mai avut decât o poziţie marginală printre membrii diasporelor ede, cham şi jorai (Statele Unite, Franţa, Cambodgia, Malaysia).

Din 1991 imigrarea masivă a vietnamezilor veniţi din nordul suprapopulat pe teritoriile ede a accelerat o serie de forme de aculturaţie. În parte acceptate deoarece erau însoţite de dezvoltare economică.

Denumire: e-de; rhade, denumirea colonială franceză; ede, kpa, mdhur, adham, hwing, epan etc.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …