Dumitru Coval

Dumitru Coval (6 iunie 1939, Sângeri, judeţul Iaşi) - jurnalist, istoric şi critic literar. Este fiul Agafiei (născută Rotaru) şi al lui Vasile Coval, ţărani.

După absolvirea, la Chişinău, a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (1961), lucrează la cotidianul „Moldova socialistă”. Doctor în filologie, între anii 1986 şi 1992 activează ca decan al Facultăţii de Jurnalistică a Universităţii de Stat din Moldova, iar din 1989, ca şef al Ca­tedrei de teorie şi practică a presei la aceeaşi universitate.

Coval cercetează îndeosebi fenomenul jurnalistic din secolul al XIX-lea, alcătuind culegeri de texte selectate din presa periodică românească a timpului, semnate de Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, B.P. Hasdeu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Mihai Eminescu şi Titu Maiorescu (Ecouri dintr-un secol. Pagini din presa periodică moldovenească a secolului XIX, 1991).

A scris şi lucrări în care studiază legătura dintre evoluţia jurnalisticii naţionale şi procesul de statornicire a genurilor şi speciilor artistice autohtone, precum şi rolul marilor scriitori ai timpului în iniţierea şi dezvoltarea presei periodice, în primul rând a celei literare.

Opera literară

  • File din istoria presei democratice moldoveneşti, Chişinău, 1970;
  • Ecouri dintr-un secol. Pagini din presa periodică moldovenească a secolului XIX, Chişinău, 1991;
  • Periodiceskaia peceat’i moldavskii literaturnîi proţess, Chişinău, 1992;
  • Din istoria jurnalisticii româneşti. Secolul XIX - începutul secolului XX, Chişinău, 1992.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …