Druzi

Druzii sunt o populaţie care practică o credinţă musulmană heterodoxă, stabilită în Liban, Siria şi Israel (circa 200.000 de persoane). Secta druză îşi are originea în vremurile califului fatimid al Egiptului al-Hakim (996-1021), care, la sfârşitul vieţii, a afirmat că este o întrupare a divinităţii.

Această idee a fost adoptată de unii dintre supuşii săi, printre care şi un vizir, al-Darazi, de la care provine numele comunităţii. Ducând până la extrem teoriile dogmatice ale ismaelismului, au pus accent pe credinţa esoterică şi pe adorarea imamului al-Hakim. Partizanii mişcării au încercat să impună noua religie în Egipt, dar au eşuat.

După moartea lui al-Hakim s-au stabilit în Siria. Refuzând să creadă că imamul lor a murit, au început să aştepte revenirea lui. Apoi Hamza şi al-Muqtana (secolul al XI-lea) au pus bazele religiei druze într-o lucrare intitulată „Scrisorile înţelepciunii”. De atunci druzii au încetat orice prozelitism, devenind o comunitate închisă, cu o doctrină secretă, interzicând căsătoriile cu cei din afara comunităţii.

În secolul al XV-lea moralistul Abdallah al-Tanukhi a stabilit o ierarhie a comunităţii în funcţie de ritualurile de iniţiere, instituind şefi religioşi, aqil, care se disting şi astăzi de ceilalţi prin turbanele lor albe. Druzii consideră că sunt singurii care profesează unicitatea divină, tawhid. Au înlocuit cei cinci stâlpi ai islamului cu şapte porunci esenţiale, care au rolul de a suda comunitatea în interior şi în raporturile ei cu exteriorul.

Nu au moschei ci „celule” (khalwa). Nu au decât două sărbători, Aşura şi Sărbătoarea sacrificiului. Cred în metempsihoză. Cei mai mulţi musulmani îi consideră eretici. Druzii se prefac lotuşi că adoptă religia dominantă, urmând principiul „disimulării” (toqiyya).

Iniţial au fost supuşi ai otomanilor, după care în secolul al XVI-lea s-au reunit sub autoritatea emirului Fakhreddin apoi au ajuns din nou supuşi ai turcilor. La începutul secolului al XIX-lea druzii din provincia Muntele Liban au obţinut din nou autonomia, datorită emirului Bachir Shehab.

 Cultivatori şi proprietari de pământ, au resimţit din plin efectele modernizării vieţii rurale libaneze. Căderea emirului şi conflictele lor cu creştinii maroniţi (în 1840 şi 1860), înteţite de rivalitatea dintre Franţa şi Anglia, le-au grăbit declinul.

Mulţi druzi s-au refugiat în Hauran şi în Golan, în sudul Siriei. Urmaşii lor s-au numărat printre cei mai înverşunaţi oponenţi ai guvernării franceze în anii 1920.

În Liban existenţa druzilor a fost recunoscută de regimul parlamentar (1942), ei bucurându-se de o reprezentare parlamentară proporţională cu numărul lor, estimat la 6,5% din populaţia ţării. Druzii din Liban, cei mai numeroşi şi mai bine organizaţi, au o importanţă politică mai marc decât ponderea lor demografică.

Liderul lor charismatic, Kamal Joumblatt (asasinat în 1977) a înfiinţat Partidul socialist progresist, cu ambiţii politice la scară naţională. Dar în timpul războiului civil confruntările violente dintre druzi şi miliţiile falangiste creştine (1983) i-au silit să se replieze într-un „canton” omogen limitat la ţinutul Chouf. Ca şi celelalte comunităţi din Liban, druzii emigrează în număr mare, îndreptându-se îndeosebi spre Australia.

În Palestina druzii au devenit israeliţi începând din 1948, fără vreo rezistenţă vizibilă, şi participă activ la un corp de elită al armatei. Faptul se explică prin opoziţia lor latentă faţă de musulmanii majoritari, dar şi prin strategia statului Israel, care favorizează unele comunităţi în raport cu altele.

Această diversitate a situaţiilor nu a zdruncinat solidaritatea comunităţii druze, care se menţine dincolo de actualele frontiere şi de tribulaţiile naţionale, aşa cum s-a constatat în decursul invaziei israeliene în Liban, în 1982-1983.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …