Drumurile romane din Dobrogea

Organizarea militară şi administrativă a Dobrogei a impus stăpânirii romane construirea unei reţele de drumuri a căror funcţiune era înainte de toate strategică.

Caracterul ofensiv al limes-ului era astfel asigurat prin posibilitatea unor deplasări rapide de trupe, fie în direcţia punctelor primejduite, fie în vederea întăririi capetelor de pod de dincolo de Dunăre. Este de presupus că drumurile romane din Dobrogea continuau, cel puţin în parte, vechi drumuri locale. Construite după un sistem bine cunoscut în întreg imperiul, aceste drumuri bine pietruite şi bine întreţinute, au atins în epoca romană maxima lor dezvoltare.

Este uşor de înţeles de ce cel mai vechi dintre aceste drumuri a fost construit de-a lungul Dunării, unind toate castrele limes-ului dunărean. De la Durostorum (Silistra), unde era cantonată legiunea a XI-a Claudia şi până la Troesmis, unde era cantonată legiunea a V-a Macedonica în prima jumătate a veacului al II-lea d.Hr., drumul trecea pe la Sucidava (Mârleanu ori Satu Nou), Altinum (Oltina), Flaviana (poate Rasova), Axiopolis (Cernavodă), Capidava, Cius (poate Gârlici) şi Beroe.

Dincolo de Troesmis drumul continua legând între ele castrele şi castelele de la Arrubium (Macin), Noviodunum (Isaccea), Aegyssus (Tulcea), Salsovia (Mahmudia) şi Halmyris, pe malul lacului Razelm. De aici începea spre sud un alt drum, probabil un vechi drum local, care lega oraşul Histria de Tomis. Spre sud, drumul continua spre Callatis (Mangalia), Odessos (Varna), Mesambria, Apollonia, terminându-se la Bizanţ.

Prin mijlocul Dobrogei trecea un alt mare drum roman, care făcea legătura între oraşele din Moesia şi oraşele dobrogene: de la Marcianopolis (azi Devnia în Bulgaria), acest drum intra în Dobrogea prin ţinutul Ausdecen-silor (civitas Ausdecensium), legând mai departe oraşele şi târgurile Tropaeum Traiani (Adamclisi), Ulmetum (Pantelimonul de Sus) şi Ibida (Slava Rusă). D

in această ultimă localitate, ale cărei urme monumentale dovedesc că în acest loc a existat cel puţin în epoca târzie romană o puternică cetate, porneau ramificaţii înspre Troesmis, Noviodunum şi Aegyssus. Aceste trei drumuri cu direcţia sud-nord se întretăiau cu unele drumur locale (semitae), care legau oraşele greceşti de la mare cu cetăţile de la Dunăre: de la Callatis la Tropaeum, de la Tomis la Axiopolis, de la Histria la Capidava, Carsium şi Ulmetum.

Aceste drumuri ne sunt cunoscute printr-o serie de stâlpi de piatră care indicau atât distanţele dintre diferitele localităţi, cât şi epoca în care drumurile fuseseră construite sau reparate. Astfel de monumente au fost descoperite în mai multe locuri în Dobrogea şi ele dovedesc grija permanentă pe care au manifestat-o autorităţile militare romane în privinţa construirii şi întreţinerii drumurilor.

Din loc în loc, drumurile erau controlate de detaşamente militare, comandate de câte un beneficiarius, aşa cum indică unele inscripţii de la Axiopolis, Capidava, Histria, Tomis şi mai ales de la Troesmis. La răscrucile de drumuri existau staţiuni de poştă (mutationes) şi hanuri (mansiones).

Trebuie subliniat pe de altă parte impulsul mare dat vieţii economice din Dobrogea prin construirea şi întreţinerea acestor drumuri de piatră care uşurau transportul a tot felul de mărfuri din unele centre în altele. Un monument funerar din Tomis, pus în amintirea unui negustor, reprezintă un car cu boi încărcat cu mărfuri, imagine sugestivă a dezvoltării schimburilor comerciale cu ajutorul acestei reţele de drumuri, construite iniţial în scopuri strategice.

Check Also

Dobrogea în timpul stăpânirii romane

Prin poziţia sa geografică şi strategică, Dobrogea romană constituie un adevărat bastion, a cărui importanţă …

Distribuţia proprietăţii în Dobrogea romană

Aşa cum s-a amintit mai sus, în satele din Dobrogea romană au apărut un mare …

Noi oraşe romane în Dobrogea

Urmele arheologice şi epigrafice descoperite în cele mai multe dintre aceste localităţi dovedesc ca, pe …

Dobrogea în perioada prăbuşirii stăpânirii romano-bizantine (602-679)

Evenimentele din anul 602 însemnau pierderea provinciilor nordice ale imperiului, care au fost luate în …

Dobrogea în timpul stăpânirii bizantine

În veacurile XI-XIII, teritoriul României dintre Dunăre şi Marea Neagră s-a aflat sub stăpânire bizantină. …