Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din octombrie-decembrie 1882.

Informaţiile istorice privitoare la vlahii din Tesalia şi la dacii lui Decebal furnizate de bizantinul Kekaumenos (secolul al XI-lea) în Strategikon au fost prelucrate de mulţi istorici de după Hasdeu (de exemplu, Dimitrie Onciul, Teoria lui Roesler, în Scrieri alese, Bucureşti, 1968; „dacii” ar fi românii nord-dunăreni, iar besii ar fi aromânii; A. Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 1972; Marin Popescu-Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice, Bucureşti, 1978).

În toate cercetările de mai târziu se atrage atenţia asupra pasajului în care e vorba de sensul „de la nord spre sud” al migraţiei (evident, cu mult după Aurelian), „nicicum în linie diametralmente opusă, pe care şi-o închipuia Rosler”.

Ceea ce este însă foarte important în informarea lui Kekaumenos este recunoaşterea că vlahii balcanici sunt de acelaşi neam cu cei de la nordul Lunarii, că românii, în general, sunt urmaşi ai dacilor „amestecaţi” cu romanii (conferă Istoria României, 1960).

B.P. Hasdeu

În privinţa doinei, raţionamentul lui Hasdeu e ingenios: dacă dacoromânii ar fi venit din sudul Dunării târziu, după secolul al X-lea, în mod firesc ar fi trebuit să piardă acest cuvânt din grai, aşa cum l-au pierdut aromânii şi istroromânii; aşadar, populaţia dacoromână nu a părăsit niciodată teritoriul de la nordul Dunării.

Check Also

Visează androizii oi electronice?, de Philip K. Dick (comentariu literar, rezumat literar)

Philip Kindred Dick (16 decembrie 1928, Chicago, Illinois, Statele Unite – 2 martie 1982, Santa …

Visările unui hoinar singuratic, de Jean-Jacques Rousseau (comentariu literar, rezumat literar)

Jean-Jacques Rousseau (28 iunie 1712, Geneva, Elveţia – 2 iulie 1778, Ermenonville, Franţa) – scriitor. …

Virgina în grădină, de A.S. Byatt (comentariu literar, rezumat literar)

A.S. Byatt (pseudonimul literar al Antoniei Susan Drabble) (24 august 1936, Sheffield, Marea Britanie – …

Viii şi morţii, de Patrick White (comentariu literar, rezumat literar)

Patrick Victor Martindale White (28 mai 1912, Knightsbridge, Londra, Marea Britanie – 30 septembrie 1990, …

Vieţi pârjolite, de Ricardo Piglia (comentariu literar, rezumat literar)

Ricardo Piglia (24 noiembrie 1941, Adrogue, Argentina) – scriitor. Titlul original: Plata quemada Prima ediţie: …