Dobrogea în timpul stăpânirii romane

Prin poziţia sa geografică şi strategică, Dobrogea romană constituie un adevărat bastion, a cărui importanţă este subliniată de prezenţa a numeroase trupe, ca şi de construirea unui întreg sistem de castre şi de castele, înşirate de-a lungul Dunării.

La adăpostul limes-ului, Dobrogea cunoaşte în epoca romană o dezvoltare specifică, legată atât de prezenţa trupelor, cât şi a numeroşilor colonişti romani, a căror activitate este atestată de documentele timpului.

O seamă de aşezări geto-dacice se transformă din această cauză în înfloritoare oraşe, care, alături de vechile cetăţi greceşti, asigură Dobrogei în secolele I-III d.Hr. o intensă viaţă urbană.

Drumuri bine întreţinute, al căror scop era înainte de toate strategic, au contribuit în această vreme la dezvoltarea vieţii economice a provinciei, legată din ce în ce mai strâns de Moesia Inferioară, din care face parte până la sfârşitul veacului al III-lea d.Hr.

Check Also

Monumentele arhitectonice din oraşele greco-romane din Dobrogea

Ruinele monumentale descoperite în oraşele pontice dovedesc, pe de altă parte, că şi în aceste …

Distribuţia proprietăţii în Dobrogea romană

Aşa cum s-a amintit mai sus, în satele din Dobrogea romană au apărut un mare …

Noi oraşe romane în Dobrogea

Urmele arheologice şi epigrafice descoperite în cele mai multe dintre aceste localităţi dovedesc ca, pe …

Dobrogea în perioada prăbuşirii stăpânirii romano-bizantine (602-679)

Evenimentele din anul 602 însemnau pierderea provinciilor nordice ale imperiului, care au fost luate în …

Dobrogea în timpul stăpânirii bizantine

În veacurile XI-XIII, teritoriul României dintre Dunăre şi Marea Neagră s-a aflat sub stăpânire bizantină. …