Diploma cavalerilor ioaniţi

Emisă la 2 iunie 1247 de regele Bela al IV-lea al Ungariei în beneficiul ioaniţilor chemaţi să protejeze regatul de năvălirile tătare, diploma oferă informaţii privind societatea românească de la sud de Carpaţi, la scurt timp după invazia mongolă.

Cu prilejul fixării veniturilor de care urmau să se bucure cavalerii, diploma menţionează elemente ce ilustrează intensa activitate economică din zonă.

Ea pomeneşte de „mai marii pământului” - categorie privilegiată aflată în jurul voievozilor - şi vorbeşte despre cinci formaţiuni politice: cele conduse de Ioan, Farcaş, Litovoi şi Seneslau şi cea din zona Severinului.