Dimitrie Danciu

Dimitrie Danciu (6 octombrie 1912, Săcel, judeţul Maramureş - 8 iunie 1999, Cluj Napoca) - poet.

Fiu al Nastacăi (născută Petre) şi al lui Vasile Danciu, ţărani, Danciu face şcoala primară în comuna natală şi liceul la Vişeu de Sus. În 1951 obţine diploma de inginer la Institutul de Căi Ferate, lucrând apoi ca inginer la CFR (1951-1972). Debutează în 1932, la Iaşi, într-o revistă de stânga, „Scânteia”. Tot la Iaşi îl cunoaşte pe Mihail Sadoveanu, de la care primeşte primele îndrumări în privinţa scrisului.

Între 1936 şi 1939 redactează la Braşov, împreună cu V. Spiridonică, o revistă a scriitorilor tineri, „Front literar”. Se leagă spiritual de revista „Lanuri” din Mediaş, redactată de Mihai Axente şi George Popa, făcând parte din gruparea publicaţiei în 1939, ultimul ei an de apariţie. Colaborează la „Convorbiri literare”, „Gândirea”, „Gând românesc”, „Familia”, „Pagini literare”, „Luceafărul”, „Orizont”, „Steaua” şi „Tribuna”, cu poeme şi însemnări literare.

Volumul de debut, Solitudini, apărut în 1939, poartă amprenta lirismului eminescian şi se bucură de o bună primire din partea criticii literare. Anii războiului îl află în plină afirmare, dar volumul de versuri Lumini pentru vămi rămâne în manuscris din lipsă de mijloace editoriale.

Danciu publică fragmente din acesta în revistele „Tribuna”, „Orizont”, „Steaua”, până în 1973, când cartea apare sub titlul Poezii. Versurile aparţin unui elegiac solitar; plaiurile natale, maramureşene, unde scriitorul şi-a petrecut copilăria şi primii ani ai tinereţii, sunt o temă predilectă. Caracteristic poeziei lui este sentimentalismul alimentat de nostalgii vagi, de doruri şi melancolii.

Cântec al toamnei, versurile au o turnură de romanţă sau de rugă duioasă şi nostalgică, iar elementele figurale, împrumutate din universul cromatic şi muzical al anotimpului preferat, sunt expresii ale melancoliei şi tristeţii, decorul autumnal fiind cadrul cel mai adecvat rostirii lor: „Cât mai avem din timp la îndemână / şi-amurgurile încă nu-s prea reci, / Să rătăcim pe-afundele poteci / Cu umbrele pădurilor de mână”.

Opera literară

  • Solitudini, Mediaş, 1939;
  • Poezii, prefaţă de Vasile Fanache, Bucureşti, 1973.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …