Dimitrie Dan

Dimitrie Dan (8 octombrie 1856, Suceava - 25 mai 1927, Cernăuţi, Bucovina, azi Ucraina) - istoric, folclorist şi traducător. Fiu al Domnicăi, fiica preotului din Straja, şi al lui Nicolae Dan, cizmar,

Dan face studii gimnaziale la Suceava şi, din 1876, studii universitare de teologie la Cernăuţi; în 1880 este hirotonit preot la Straja, precum şi în alte localităţi bucovinene, iar din 1920, consilier consistorial. A fost membru al Comisiunii Centrale din Viena pentru cercetarea şi conservarea monumentelor artistice. Devine, în 1904, la propunerea lui Ioan Bianu, membru corespondent al Academiei Române.

Cu o operă mai restrânsă decât a prietenului său S. Fl. Marian, Dan vădeşte aceeaşi sobrietate şi seriozitate în consemnarea aspectelor etnofolclorice. A atras de altfel atenţia asupra nevoii imperioase de înregistrare a documentelor folclorice româneşti autentice, „căci popoarele din împrejurul nostru ne impun pe nesimţite obiceiurile lor, iară timpul care dărâmă şi schimbă toate se atinge şi de credinţele şi obiceiurile strămoşeşti şi le modifică necontenit, deci avem datoria sfântă să conservăm cele ce ne-au mai rămas neschimonosite”.

După Doine din Bucovina (1878), Doine şi hore din Bucovina (1879) şi Poezii poporale adunate în comuna Bilca (1881), apărute în reviste, publică monografia localităţii în care îşi desfăşura activitatea de mai multă vreme, Comuna Straja şi locuitorii ei (1897). Pe lângă capitolele privind istoria, situaţia localităţii, originea şi caracterul locuitorilor, locuinţa, portul, ocupaţia şi uneltele din gospodărie, sunt înfăţişate datinile la naştere, nuntă şi înmormântare, precum şi alte credinţe populare. Capitolele XIII-XV cuprind 54 de strigături, 11 bocete şi 4 satire la adresa ţiganilor.

În volumul miscelaneu Din scrierile lui Dimitrie Dan (1902), interesează cu deosebire capitolele Tradiţiuni poporale, Legende, Sărbătorile săptămânale ale românului, Documente istorice (în care este inclusă şi O urare de Anul Nou). Dan consacră, ca şi Raimund Frederic Kaindl (la care accentul principal cade pe grupul etnic german), studii grupurilor minoritare din Bucovina: Ţiganii din Bucovina (1892), Obiceiuri şi credinţe armene la naştere, nuntă şi înmormântare (1904) şi Rutenii din Bucovina (1913).

Opera literară

 • Ţiganii din Bucovina, Cernăuţi, 1892;
 • Comuna Straja şi locuitorii ei, Cernăuţi, 1897;
 • Din scrierile lui Dimitrie Dan, Cernăuţi, 1902;
 • Obiceiuri şi credinţe armene la naştere, nuntă şi înmormântare, Cernăuţi, 1904;
 • Mănăstirea şi comuna Putna, Bucureşti, 1905;
 • Arhimandritul Vartolomei Măzăreanu, Bucureşti, 1911;
 • Cronica Episcopiei de Rădăuţi, Viena, 1912;
 • Rutenii din Bucovina, Bucureşti, 1913;
 • Mănăstirea Suceviţa, Bucureşti, 1923;
 • Stâna la românii din Bucovina, Cernăuţi, 1923;
 • Dosoftei, mitropolitul Moldovii, Cernăuţi, 1927.

Traduceri

 • W. Hauff, Cântăreaţa, Gherla, 1889.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …