Diana Adamek

Diana Adamek (26 aprilie 1957, Baia Mare) - eseistă şi critic literar. Este fiica lui Alexandru Adamek, doctor în economie, şi a Mariei Adamek (născută Mihalca), contabilă. A urmat şcoala primară şi liceul în localitatea natală, absolvind Liceul „Vasile Lucaciu” în anul 1976. În perioada 1976-1980 urmează cursurile Facultăţii de Filologie (secţia română-franceză) a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.

Debutează în 1980, în revista „Tribuna”, cu un articol despre proza lui Mihail Sadoveanu. Revine, după terminarea facultăţii, la Baia Mare, unde îndeplineşte mai multe funcţii, între care referent şi secretar literar la Teatrul Dramatic din localitate. În mai 1990 se stabileşte la Cluj Napoca, unde devine redactor - şi cronicar literar - al revistei „Tribuna”. Din anul 1998 este cadru didactic al Universităţii „Babeş-Bolyai” la Catedra de literatură universală şi comparată a Facultăţii de Litere. Este doctor în litere (1997), cu teza Privirea, temă şi limbaj.

Debutează editorial în anul 1995 cu volumul de eseuri Trupul neîndoielnic, distins cu Premiul pentru debut al filialei din Cluj Napoca a Uniunii Scriitorilor din România. A îngrijit volumul Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu (1991), în colaborare cu Ioana Bot, şi o ediţie a romanului Cunoaştere de noapte de Alexandru Ivasiuc. A colaborat, cu cronici literare, eseuri şi alte texte de critică literară, studii de literatură comparată etc., la revistele „Tribuna”, „Familia”, „Apostrof” şi „Steaua”.

Cronicar literar de gust şi perspicacitate, Adamek, ca autoare de cărţi, cultivă mai cu seamă eseul. Consistente, meticulos construite, eseurile ei procedează la asedierea solid organizată a unor chestiuni de teoria artei şi de hermeneutică literară. Ele sunt bogate în referiri la predecesori de autoritate, în citate ample, comentate cu sagacitate, vădind o stăpânire sigură a bibliografiei româneşti şi universale, valorificată elegant.

Contribuţiile eseistei se remarcă prin deschidere către interdisciplinaritate, mobilizând, selectiv, arsenalul teoriei şi istoriei artei, al filosofiei şi esteticii (în măsura în care discursul ei teoretic şi hermeneutic are în vedere vizualul, tactilul, percepţia, subiectivitatea, imaginile şi nu neapărat textul în dimensiunea lui narativă sau îngust lingvistică). Sunt citaţi şi „exploataţi” inteligent autori ca H. Wolfflin, W. Worringer, G.R. Hocke, Matila C. Ghyka, Eugenio d’Ors, Henri Focillon, Edgar Papu, Alexandru Ciorănescu şi mulţi alţii.

Eseurile nu sunt lecturi „complete” ale textelor literare avute în vedere, ci prezintă spectacolul intelectual incitant al urmăririi temei teoretice alese, fundamentată în capitolele ori secţiunile introductive şi generale, în Trupul neîndoielnic, supratema vizată e corporalitatea, senzualitatea textului, primordialitatea imaginii, a palpabilului şi vizibilului în elaborarea textului literar, iar scriitorii ale căror opere alimentează reflecţia eseistei sunt Virginia Woolf, Ernesto Sabato, M. Blecher, Jorge Luis Borges, Bruno Schulz şi Yukio Mishima.

Volumul Ochiul de linx (1997) este un studiu în care eseista examinează, după cum se precizează în subtitlu, barocul şi revenirile sale; ampla secţiune introductivă, general-teoretică (dar foarte bogată în trimiteri şi exemplificări), e completată şi ilustrată de capitole privind literatura contemporană, elaborate în viziune comparatistă ori micromonografic-analitică şi referindu-se la autori diferiţi (între alţii: Max Blecher, Albert Camus, Alain Robbe-Grillet, Julio Cortazar, Gabriel Garda Marquez, Adolfo Bioy Casares, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran).

Selecţii din cronicile sale literare adună volumele Castelul lui Don Quijote şi Transilvania şi verile cu polen. Clujul literar în anii ’90, publicate în anul 2002.

Opera literară

  • Trupul neîndoielnic, Bucureşti, 1995;
  • Ochiul de linx. Barocul şi revenirile sale, Bucureşti, 1997;
  • Castelul lui Don Quijote, Cluj Napoca, 2002;
  • Transilvania şi verile cu polen. Clujul literar în anii ’90, Piteşti, 2002.

Ediţii

  • Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu, Cluj Napoca, 1991 (în colaborare cu Ioana Bot);
  • Alexandru Ivasiuc, Cunoaştere de noapte, introducerea editorului, Cluj Napoca, 1998.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …