Dezvoltarea economică şi socială a ţărilor române în anii 1848-1864

În Moldova şi Ţara Românească, ca urmare a înfrângerii revoluţiei de la 1848 relaţiile feudale în agricultură - spre deosebire de industrie - deşi aflate într-un proces avansat de destrămare, au continuat să rămână predominante până la 1864, în timp ce în Transilvania relaţiile capitaliste au devenit predominante şi în agricultură ca urmare a revoluţiei din 1848.

Contradicţia dintre forţele de producţie şi relaţiile de producţie feudale, care persistau în agricultura Moldovei şi Ţării Româneşti, s-a adâncit şi s-a intensificat lupta ţăranilor dependenţi împotriva servituţilor feudale şi pentru pământ.

Temându-se de lupta maselor, care dovediseră în timpul revoluţiei că aveau revendicări mai radicale decât propriile ei revendicări, cea mai mare parte a burgheziei a renunţat pentru totdeauna la calea revoluţionară de asigurare a victoriei orânduirii capitaliste.

În aceste condiţii, după 1848 capitalismul se va dezvolta în Moldova şi în Ţara Românească pe calea reformelor şi a compromisului dintre burghezie şi moşierime. Interesele burgheziei şi moşierimii se vor împleti strâns, având drept principal obiectiv înăbuşirea luptei maselor populare.

Perioadă de înlăturare a sistemului feudal, anii de la 1848 până la 1864 s-au caracterizat totodată printr-o creştere mai accentuată decât înainte a elementelor capitaliste în economie.

Menţinerea ţărănimii în stare de clăcăşie făcea însă ca întregul proces de dezvoltare economică a ţării să fie încă frânat. De aceea problema agrară va ocupa locul central în frământările sociale şi politice din decursul întregii perioade.

Check Also

Cultura în ţările române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea

Însemnatele prefaceri prin care au trecut ţările române în a doua jumătate a secolului al …

Efectele cuceririi Angliei. Feudalitatea şi viaţa economică

De pe vremea regilor saxoni existaseră ţărani şi seniori, colibe şi castele, dar spiritul saxon …

Gândirea filozofică, economică şi socială în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Gândirea filozofică se dezvoltă în Transilvania, începând cu a opta decadă a secolului al XVIII-lea, …

Începuturile vieţii politice moderne în ţările române în secolul XIX

Încă din 1802, programele politice ale partidei naţionale ceruseră alegerea unui domn străin, iar cererea …

Stemele unite ale ţărilor române

Bathoreştii Ideea de unitate naţională este foarte veche la români şi de aceea nu trebuie …