Descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice în timpul celor două mari conflagraţii mondiale

Cele două războaie mondiale din secolul al XX-lea au necesitat în totalitate resursele umane, materiale şi ştiinţifice ale statelor implicate, pentru a obţine victoria. Primul război mondial a evidenţiat faptul că ştiinţa putea juca un rol foarte important pentru rezultatul unui conflict militar. De aceea, armatele au solicitat sau au finanţat laboratoarele ştiinţifice.

Pe parcursul celui de al doilea război mondial, oamenii de ştiinţă s-au implicat în cercetarea militară, activitatea lor culminând cu crearea armelor nucleare. Ambele războaie mondiale au accelerat enorm dezvoltarea tehnologică. Construcţia de avioane, care apăruseră cu puţin timp înainte de primul război mondial, a primit un puternic impuls în cursul celei de a doua conflagraţii mondiale.

Începând cu anul 1944, avionul cu reacţie a fost realizat în serie în Germania nazistă. Electronica a căpătat un imbold extraordinar: în timpul primului război mondial s-au dezvoltat comunicaţiile prin intermediul undelor radio, iar în timpul celui de al doilea război mondial, radarul. Unele dintre primele computere electronice au fost create de asemenea din necesităţi militare, pentru a servi la dezlegarea cifrului armatei germane. Alte invenţii, precum rachetele de mare calibru alimentate cu combustibili lichizi, penicilina şi DDT-ul, au fost rezultatul eforturilor impuse de cel de al doilea război mondial.

Utilizarea energiei nucleare şi construirea bombei atomice sunt probabil cele mai importante rezultate ştiinţifice şi tehnice ale eforturilor de război din acea vreme. Oamenii însă s-au aşteptat ca puterea nucleară să soluţioneze toate problemele energetice ale omenirii.

Iată în continuare lista celor mai importante invenţii şi descoperiri ştiinţifice din perioada 1915-1946.

Data

Invenţie sau descoperire Inventator sau descoperitor Naţionalitatea

1915

starterul pentru automobile Charles Franklin Kettering american

1916

puşca automată John Moses Browning american

1916

lampa incandescentă cu gaz Irving Langmuir american

1916

tubul cu raze X William David Coolidge american

1919

spectograful de masă Sir Francis William Aston Arthur Jeffrey Dempster britanic american

1922

insulina Sir Frederick Grant Banting şi Charles H. Best britanici

1922-1926

filmul sonor T.W. Case american

1923

iconoscopul Vladimir Kosma Zworykin american

1925

congelarea alimentelor Clarence Birdseye american

1925

tubul cinescopic Philo Taylor Farnsworth american

1926

racheta cu combustibil lichid Robert Hutchings Goddard american

1928

penicilina Sir Alexander Fleming britanic

1930

nylonul (fibre din poliamide sintetice) Wallace Hume Carothers american

1930

batisfera (Charles) William Beebe american

1930

freonul Thomas Midgley şi colaboratorii săi americani

1930

motorul cu reacţie Sir Frank Whittle britanic

1930

neoprenul (cauciucul sintetic) Father Julius Arthur Nieuwland şi Wallace Hume Carothers americani

1931

ciclotronul Ernest Orlando Lawrence american

1931

cnalizatorul diferenţial (computerul analogic) Vannevar Bush american

1932

microscopul cu contrast de fază Frits Zernike olandez

1932

generatorul de câmp electric static Robert Jemison Van Graaff american

1933

modulaţia de frecvenţă (FM) Edwin Howard Armstrong american

1935

buna (cauciucul sintetic) cercetătorii de la IG Farbenindustrie germani

1935

radarul Sir Robert Watson-Watt britanic

1935

cortizonul Edward Calvin Kendall Tadeus Reichstein american elveţian

1935

microscopul electronic M. Khal şi E. Ruska germani

1935

sulfanilamida Gerhard Domagk german

1936

elicopterul cu două elice Heinrich Focke german

1937

nylonul Wallace Hume Carothers american
1939 DDT Paul Muller elveţian
1939 elicopterul Igor Sikorsky american
1940 betatronul Donald William Kerst american
1941 turboreactorul Sir Frank Whittle britanic
1942 racheta teleghidată Wernher von Braun german
1942 reactorul nuclear Enrico Fermi italian
1942 xerografia prima metodă de fotocopiere Chester Carlson american
1944 V-2 (bombă propulsată de o rachetă) cercetători germani germani
1945 bomba atomică oamenii de ştiinţă americani americani
1945 streptomicina Selman A. Waksman american
1946 computerul electronic digital John Presper Eckert Jr. şi John W. Mauchly americani