Dayak

Dayak este un termen generic care desemnează în ansamblu populaţiile neislamizate din Borneo (Indonezia, Malaysia Orientală şi sultanatul Brunei) (circa 3 milioane de persoane).

Adesea denumirea respectivă este folosită numai pentru populaţiile care practică agricultura, în general pe suprafeţe defrişate periodic. Acestea reprezintă cam un sfert din populaţia totală a insulei. Sunt exceptate astfel diferitele grupuri de nomazi forestieri punan.

Se împart, pe criterii lingvistice şi culturale, în mai multe grupuri mari. Limbile vorbite de ei fac parte din grupul malaio-polinezian de vest: cele mai importante grupuri sunt iban, dusun şi murut, ngaju, bidayuh, melanau, kelabit, kenyah, kayan şi maloh, dar nu este vorba în nici un caz de grupuri structurate.

Dayacii trăiesc îndeosebi în interiorul insulei, în sate sau în locuinţe colective („case lungi”) construite de-a lungul cursurilor de apă, în mici comunităţi, unele cu caracter egalitar, altele stratificate.

Au un artizanal adesea foarte evoluat (ţesături, împletituri, mărgele, metalurgia fierului, prelucrarea argintului şi cuprului, sculptură în lemn). Diversele religii autohtone se bazau toate pe o concepţie dualistă asupra cosmosului şi pe cultul strămoşilor.

Vânătoarea de capete, practicată pe scară largă până la începutul secolului al XX-lea în cadrul războaielor dintre comunităţi, constituia şi un ritual de fertilitate. Ca urmare a activităţii misionarilor, dayacii sunt acum în cea mai mare parte creştini, dar se observă şi un fenomen de restructurare şi modernizare a cultelor tradiţionale.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …