Darghi

Darghii sunt o populaţie din Daghestan (Federaţia Rusă), avându-i ca vecini pe laki, avari, tabassarani şi kumâci. Unele comunităţi se află şi în ţinuturile învecinate, îndeosebi în regiunea Stavropol (aproximativ 350.000 de persoane, din care 280.000 în Daghestan).

Sunt un popor de munteni, care se ocupă în mod tradiţional de agricultură şi creşterea animalelor (oi, cai). Casele lor de piatră, clădite pe pantele munţilor, aveau o singură încăpere, cu vatra situată în mijloc. Organizarea lor socială este bazată pe o uniune patrilineară sătească, administrată după cutumă de bătrânii satului.

Satele erau libere, putând să se asocieze în uniuni, care la rândul lor puteau forma confederaţii. Familia darghi este de dimensiuni reduse, dar recunoaşte apartenenţa sa la clanul patrilinear până la a douăsprezecea generaţie.

Islamul sunnit nu a eliminat total vechile credinţe, nici sărbătorile agrare, ca de exemplu cea a primei brazde de plug. Limba darghină, din ramura de nord-est a familiei caucaziene, se subdivide în numeroase dialecte şi graiuri. Se foloseşte şi limba rusă.

Arta

Încă din Evul Mediu capitala Kubaci era renumită ca centru de prelucrare a metalelor: cămăşi de zale, scări de şa, zăbale, săbii, pumnale şi obiecte de podoabă. Toate ustensilele de uz casnic ca şi podoabele femeilor erau decorate sau sculptate cu motive tradiţionale.

Olăritul, ţesutul şi lucratul covoarelor s-au menţinut până astăzi, ca şi decoraţiunile realizate în lemn, piatră sau metal. în domeniul arhitecturii sunt caracteristice turnurile de apărare şi moscheile.

Istoric

În secolul al X-lea Mas’udi afinna că „darghii aparţin mai multor confesiuni: musulmani, creştini, evrei”. Islamul sa generalizat în secolul al XIV-lea. Darghii constituiseră un regat care a supravieţuit sub diverse forme (principat, uniuni de sate) până în 1813, dată la care tratatul de la Gulistan dintre Persia şi Rusia a atribuit Daghestanul acesteia din urmă.

Între 1834 şi 1859 darghii au luat parte la lupta dusă de imamul Şamil împotriva stăpânirii ruseşti.

Denumire: darghini; zirigaran, în arabă; dargan.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …