Dani

Danii sunt o populaţie din Indonezia (din ţinuturile înalte din partea centrală a provinciei Irian Jaya), din bazinul Baliem; cele mai importante grupuri sunt danii din marea vale Baliem şi danii de vest, din amonte (circa 220.000 de persoane).

Agricultura lor se bazează pe cultivarea batatelor dulci, care asigură existenţa unei populaţii cu densitate foarte mare. Danii cresc şi porci, care servesc în acelaşi timp drept hrană, indicatori ai prestigiului social şi obiect al schimburilor matrimoniale.

Târgul de la Wamena (centrul administrativ al regiunii) îi aprovizionează cu produse moderne, printre care se numără topoarele de fier. Unitatea socială cea mai importantă este incinta, ansamblu de colibe înconjurat de o palisadă. Se practică poligamia (de mică amploare); reşedinţa este patrilocativă.

Coexistă două sisteme de organizare socială: pe de o parte jumătăţi exogame patrilineare, cuprinzând mai multe clanuri totemice, pe de altă parte confederaţii, unităţi teritoriale stabile, grupate în alianţe. Nu există şefi propriu-zişi, ci numai oameni cu influenţă (big men).

Succesul misiunilor protestante şi catolice este în scădere. „Cultul cargo”, care îi considera pe misionari profeţi deţinând monopolul bunurilor materiale, şi-a pierdut motivaţia. Religia tradiţională, centrată pe îmbunarea spiritelor morţilor, a rămas prezentă.

Danii vorbesc limbi papuaşe destul de asemănătoare între ele. Pe măsură ce sunt şcolarizaţi, se răspândeşte folosirea limbii indoneziene.

Obiceiuri

În trecut se organizau mari războaie rituale între diversele alianţe, ca răspuns la cererile fantomelor unor victime care doreau să fie răzbunate. Cu prilejul incinerării acestora, tinerelor fete înrudite cu mortul li se tăiau falangele, ca jertfă pentru spiritul defunctului. Unii dani poartă şi acum o teacă care le protejează penisul.

Film

Documentarul „Dead Birds” (1963) realizat de cineastul şi antropologul american Robert Gardner, în care sunt înfăţişate războaiele rituale, s-a bucurat de o largă audienţă, astfel că acum danii sunt una dintre cele mai cunoscute culturi din ansamblul papuaş.

Istoric

Înainte de 1940 au avut doar contacte de scurtă durată cu occidentalii, urmate apoi de misiuni permanente şi de acţiuni de „pacificare” din partea administraţiei olandeze. Cu toate eforturile depuse pentru a fi modelaţi conform tiparului indonezian, danii îşi reafirmă identitatea şi revendică dreptul de a participa la procesul decizional.

Au fost afectaţi de bombardamente aeriene în anii 1970 şi sunt parte componentă a Mişcării de eliberare din Papua Occidentală (înfiinţată în 1971), activă în valea Baliem.

Denumire: akhuni, konda, ndani, pesegem, lani (danii de vest).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …