Dan Ciachir

Dan Ciachir (17 septembrie 1951, Bucureşti) - poet, eseist şi critic literar. Este fiul Valericăi (născută Bazăverde) şi al lui Nicolae Ciachir, istorici, cadre didactice la Facultatea de Istorie din Bucureşti.

Elev al liceelor „Mihail Sadoveanu”, „Gheorghe Şincai” şi „George Călinescu” din Bucureşti, îşi ia bacalaureatul în 1970. Urmează, din 1971, cursurile Facultăţii de Filologie din Bucureşti, secţia română-italiană, absolvite în 1975. Repartizat la Şcoala generală din comuna Crişan (judeţul Tulcea), predă timp de trei luni limbile română şi franceză. Din toamna anului 1975 trăieşte ca liber-profesionist.

Debutează cu versuri în revista „Luceafărul” în 1968; debutul editorial îl reprezintă, în 1984, volumul de poeme Muzică şi memorie. Colaborează cu versuri, recenzii, articole de critică literară, traduceri din italiană şi franceză la revistele „Luceafărul”, „România literară”, „Tomis”, „Convorbiri literare”, „Orizont”, „Astra”, Săptămâna” şi „Opinia studenţească”. După decembrie 1989 susţine o „cronică ortodoxă” în revista „Cuvântul”. Colaborează la „Steaua”, „Convorbiri literare” şi „Luceafărul” cu eseuri şi articole despre Nae Ionescu, Petru Dumitriu, Pavel Chihaia, Mateiu I. Caragiale. Este îngrijitorul unei culegeri de „foiletoane şi meditaţii” ale lui Nae Ionescu (1994).

În Muzică şi memorie, procedeul compoziţional este acela al suprapunerii de imagini oarecum eterogene pe trunchiul unei sensibilităţi caracterizate de gustul pentru decoruri pluviale, crepusculare, lichide, mobilate fragmentar, informe, neprecizate. „Mediatizarea lumii prin imagine” (Radu G. Ţeposu), relevabilă în poemele lui Ciachir, se produce în tiparele unui discurs liric succint, care sugrumă adesea pretenţia de a comunica ceva, descompunându-se într-o expresie albă.

Modelul bacovian reprezintă nu numai din punct de vedere tematic o referinţă rezonabilă: „Aici, ploaia e un drum / Tunel / De obraji şiroitori / Spinări murdare / Ies aburi din cai... / Şi mă gândesc la oraşe, / Mi le-nchipui sub apă, / Eterne, scufundate, / Femei cu dinţi albaştri / încremenite-n seară”. Altfel, puncţiile succesive în corpul imaginilor pe care poemele le capturează ca într-un insectar nu reuşesc pe de-a-ntregul să disimuleze impresia că eul poetului se simte mai confortabil în apropierea tăcerii decât în aceea a cuvintelor.

Gânduri despre Nae Ionescu (1994) cuprinde, pe lângă eseul mai amplu care dă titlul volumului şi care-şi propune să fie „un portret şi o mărturisire”, o serie de articole care documentează aspecte periferice ori centrale ale epocii interbelice, din perspectiva temei avute în vedere. Interesul eseistului şi istoricului literar pentru Nae Ionescu şi grupul „Criterion” (Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu etc.) transpare şi în Luciditate şi nostalgie (1996), volum în care mai pot fi citite eseuri şi schiţe de studiu despre I.L. Caragiale, Mateiu I. Caragiale şi Petru Dumitriu sau amintiri şi evocări ale unor personalităţi precum Petre Ţuţea ori Dumitru Stăniloae.

Opera literară

  • Muzică şi memorie, Bucureşti, 1984;
  • Gânduri despre Nae Ionescu, Iaşi, 1994;
  • Luciditate şi nostalgie, Iaşi, 1996;
  • Cronica ortodoxă, I-III, Iaşi, 1994-1999, Iaşi; ediţie îngrijită de Mircea Platon, Iaşi, 2001;
  • Când moare o epocă, Bucureşti, 2003.

Ediţii

  • Nae Ionescu, Suferinţa rasei albe, Iaşi, 1994.

Traduceri

  • Lirică italiană contemporană (Giuseppe Ungaretti, Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Mario Luzi, Umberto Saba), Timişoara, 1997.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …