Damara

Damara este o populaţie care trăieşte în întinsele teritorii din centrul şi sudul Namibiei, concentrându-se îndeosebi în munţi (aproximativ 120.000 de persoane).

Sunt agricultori (porumb), cultivatori de legume şi, mai ales cei din Sesfontein, produc un sortiment de tutun tare. în prezent numeroşi damara lucrează în mine şi în marile oraşe, unde şi-au deschis unităţi comerciale, restaurante, staţii de service auto.

Pot fi întâlniţi şi în învăţământ şi în rândul clasei politice formate în urma dobândirii independenţei.

Sunt împărţiţi în numeroase grupuri mici, de zece până la 30 de inşi, organizate conform unei ierarhii complexe de clanuri şi familii extinse, conduse de bătrâni.

Sunt în majoritate creştini şi vorbesc limba nama.

Istoric

Trecutul lor rămâne un mister. Când primii europeni iau descoperit, alcătuiau o clasă de servitori şi păstori ai populaţiilor khoikhoi şi herero.

Cunoşteau tehnicile de prelucrare a cuprului, cultivau tutun şi canabis.

În această calitate, au avut un rol important în comerţul şi schimburile care înfloreau în Namibia înainte de venirea europenilor.

În jurul anului 1870, misionarii de la misiunea renană au intervenit în favoarea lor pe lângă şeful herero Zeraua, care le-a cedat teritoriul Okombaha, la răsărit de Omaruru.

În 1964, guvernul i-a cantonat într-un homeland, Damaraland, cu capitala la Khorixao.

Denumire: berg damara.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …