Dacia în perioada de trecere la feudalism. Populaţia autohtonă din Dacia

Istoria Daciei în perioada dintre încetarea stăpânirii romane şi secolul al X-lea al erei noastre constituie unul din cele mai dificile capitole ale istoriei vechi a României.

Aceasta se explică atât prin complexitatea procesului istoric, datorită coexistenţei mai multor populaţii diferite ca origine etnică şi aflate în stadii diferite de dezvoltare socială şi economică, cât şi prin insuficienţa izvoarelor.

Temelia etnică a procesului istoric a constituit-o, fără îndoială, populaţia autohtonă.

Este firesc deci să începem tratarea istoriei Daciei în perioada amintită cu analiza situaţiei acestei populaţii, în măsura în care ne-o îngăduie documentarea existentă, uneori inedită.

Prin populaţie autohtonă noi înţelegem atât populaţia romanizată rămasă pe teritoriul provinciei Dacia, cât şi pe dacii liberi, inclusiv carpii, care, după ce şi-au dat contribuţia lor la alungarea stăpânirii statului sclavagist, alăturându-se populaţiei provinciei au participat la procesul de formare a unui nou mod de producţie, mai avansat, ca şi la formarea poporului român.

Aşadar, nu întâmplător şi nu din motive pur cronologice, paragraful despre carpi este integrat în capitolul care priveşte populaţia autohtonă.

Check Also

Celţii pe teritoriul Daciei

Celţii formau ramura cea mai de vest a indo-europenilor. Din punct de vedere lingvistic, ei …

Continuitatea daco-romană pe teritoriul fostei provincii Dacia

Răstimpul cuprins între anul 271 şi începutul secolului X d.Hr. reprezintă o vreme de tranziţie …

Feudalismul timpuriu între Carpaţi şi Dunăre în secolul al XII-lea

Dominaţia cumanilor pe o bună parte a teritoriului României în secolul al XII-lea şi în …

Decebal şi cucerirea Daciei de către romani

Reunificarea triburilor dacice Ameninţarea tot mai serioasă pe care o reprezenta pentru Dacia prezenţa Romei …

Dacia, Populaţie, Daco-romani

Originea poporului român şi a limbii române a constituit subiectul unor polemici istorice în centrul …