Cultura Turdaş-Vinca

În timp ce în Oltenia de sud-est se dezvoltă ca o grupă locală, cultura Vădastra, în restul Olteniei, în Banat şi în unele regiuni de la sud de Mureş din Transilvania, purtătorii culturii Turdaş-Vinca continuau să trăiască în forme de viaţă şi cultură cunoscute în etapa anterioară, dar acum transformate şi îmbogăţite.

De-a lungul văii Dunării dintre Porţile de Fier şi valea Jiului, neoliticul mijlociu rămâne în structura sa intimă o cultură cu caracter Vinca, strâns legată de centrul său de pe Dunărea sârbească. În bună parte, purtătorii acestei culturi se mai găsesc încă în ultima perioadă a culturii Turdaş-Vinca.

Cele mai caracteristice aşezări ale vremii se întâlnesc în valea Dunării şi pe ostroavele acesteia. Ele nu lipsesc nici în interiorul Olteniei. A doua aşezare de la Verbicioara este o dovadă în această privinţă. Acolo a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă, având un plan rectangular, în interiorul căreia s-au găsit numeroase râşniţe de mână de dimensiuni mai mari. Tot aci a fost descoperită şi o undiţă de cupru.

Urme de bordeie, dar şi de locuinţe construite într-o tehnică superioară, au fost identificate şi în aşezarea de pe „Grindul Ţifarului” de la Rast, judeţul Dolj, unde a fost găsită o bogată plastică de lut, ornamentată în general cu motive spiralo-meandrice, ca şi unele dintre vasele de lut. Alte vase sunt acoperite cu caneluri-pliseuri” foarte fine, care continuă tradiţia din perioadele anterioare.

O menţiune specială merită o figurină bicefală (femeie şi bărbat) care stă în legătură cu un cult al fecundităţii, de origine est-mediteraneană, cât şi figurina feminină de alabastru de la Tărtăria din Transilvania. Interesant de amintit de asemenea, că membrii comunităţii tribale care s-au aşezat pe „Grindul Ţifarului” au incendiat pădurea ce acoperea atunci grindul, aşa cum procedau în epoca neolitică şi alte triburi.

Caracterul sedentar s-a accentuat şi mai mult în perioada ocupată de aspectul cultural Vinca-Rast. S-a dezvoltat de asemenea ţesutul, aşa cum ne arată numărul sporit al fusaiolelor de lut şi apariţia unor ustensile noi lucrate din os.

Check Also

Cultura ceramicii pictate de tip Petreşti

Încă demult se cunoşteau în Transilvania centrală şi vestică resturi de ceramică pictată, fină, executată …

Cultura dacică în secolele I î.Hr. şi I d.Hr.

Vorbind de cultura dacică, înţelegem să expunem în paginile ce urmează nu atât aspectul ei …

Cultura în vremea feudalismului timpuriu pe teritoriul României

Săpăturile arheologice recente au scos la iveală urme de cultură românească încă din veacul al …

Cultura în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea

Problemele culturii româneşti capătă în cursul secolului al XVII-lea o complexitate tot mai mare, datorită …

Cultura greco-romană în Dobrogea în secolele I-III d.Hr.

Transformările economice şi politice prin care a trecut Dobrogea sub stăpânirea romană au determinat o …