Cultura „amforelor sferice”

Descoperirile făcute între 1955-1958 în Moldova, ca cele de la Piatra Neamţ, Dolheştii Mari (lângă Fălticeni) şi din alte părţi, au documentat pătrunderea dinspre nord-est, în răstimpul dintre etapa Horodiştea-Folteşti I şi etapa imediat următoare (Folteşti II - Stoicani II) a unei populaţii de păstori seminomazi, veniţi dinspre Volhinia şi Podolia (regiunile de vest ale Ucraina) care au adus forme noi de cultură materială, aparţinând complexului numit „cu amfore sferice” cunoscut şi sub denumirea de „morminte cu cutie de piatră” (ciste), o denumire care nu corespunde întru totul realităţii.

Cultura caracterizată prin morminte de acest fel sau în groapă simplă şi prin vase de lut în formă de amfore cu corpul sferic, este răspândită din Germania centrală şi răsăriteană prin Polonia şi vestul Ucrainei, până în Moldova, unde se găseşte deocamdată limita sa sud-estică. Unele înrâuriri ale sale, absorbite sau contaminate cu acelea ale complexului Folteşti II - Stoicani II, se recunosc în mormintele „cu cutii de piatră” în tumuli, din Transilvania centrală cum sunt cele de la Cacova (lângă Aiud) şi de la Cărpiniş (lângă Sebeş).

Triburile culturii de care este vorba aici, aveau o economie bazată în principal pe păstorit, dar trecuseră şi la o viaţă oarecum mai stabilă, de semi-nomadism, practicând şi agricultura primitivă, aşa cum o dovedeşte râşniţa descoperită într-un mormânt de la Piatra Neamţ. Locul principal printre animalele domestice îl deţineau cornutele mari, după care veneau porcinele.

În morminte au fost găsite câte două până la şapte topoare de silex, de obicei şlefuite, răzuitoare şi cuţite de silex, apoi aplice, brăţări şi catarame de os, vase de lut (amfore sferice, pahare, ceşti) ornamentate cu imprimări făcute cu şnurul răsucit cu linii incizate paralele etc. Mormintele conţin două sau mai multe schelete, toate în poziţie chircită. Comunităţile purtătoare ale culturii „amforelor sferice” trecuseră la patriarhat, ca şi triburile de păstori nomazi din silvo-stepă şi din stepele nord-pontice.

Check Also

Cultura dacică în secolele I î.Hr. şi I d.Hr.

Vorbind de cultura dacică, înţelegem să expunem în paginile ce urmează nu atât aspectul ei …

Cultura în vremea feudalismului timpuriu pe teritoriul României

Săpăturile arheologice recente au scos la iveală urme de cultură românească încă din veacul al …

Cultura în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea

Problemele culturii româneşti capătă în cursul secolului al XVII-lea o complexitate tot mai mare, datorită …

Cultura greco-romană în Dobrogea în secolele I-III d.Hr.

Transformările economice şi politice prin care a trecut Dobrogea sub stăpânirea romană au determinat o …

Cultura în ţările române până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea

Veacul al XVII-lea şi începutul celui următor înscriu unele realizări de importanţă deosebită în cultura …