Crow

Crow este un trib de indieni din câmpiile centrale din Statele Unite, care trăiesc acum în rezervaţii în sudul statului Montana (circa 6.000 de persoane).

Indienii crow constituie o emanaţie recentă, urmare a adaptării la o viaţă bazată în întregime pe vânătoare de bizoni, a unor triburi săteşti (deci agricole) din părţile înalte ale statului Missouri (mandan şi hidatsa).

Erau împărţiţi în 12 clanuri exogame matrilineare, conduse de un şef şi grupate două câte două în şase fratrii. Organizarea lor socială se baza de asemenea pe confrerii războinice. Viaţa ceremonială era centrată pe o variantă a dansului Soarelui. Tutunul pe care îl cultivau era folosit în timpul ceremoniilor.

În prezent ei aleg din rândul lor un consiliu general, însărcinat să trateze cu autorităţile americane, şi obţin venituri în special din creşterea animalelor şi turism (câmpul de luptă Little Big Horn se află în rezervaţia lor). Limba lor care face parte din familia lingvistică sioux, se menţine şi în prezent.

Înrudirea

Vocabularul lor cu privire la gradele de rudenie a fost luat ca etalon în antropologic sub numele de sistem crow, simetric patrilinear al sistemului omaha.

Istoric

Au migrat, adoptând viaţa de vânători de bizoni, unii dintre ei („Mountain Crow”) stabilindu-se în nordul statului Wyoming şi în sudul statului Montana, alţii („River Crow”) de-a lungul cursului superior al râului Missouri şi pe afluenţii săi.

Prin tradiţie adversari ai vecinilor lor sioux, blackfoot, cheyenne şi arapaho, au fost de partea albilor în secolul al XIX-lea, servind ca cercetaşi ai armatei americane. În 1825 li s-a atribuit o rezervaţie imensă, a cărei suprafaţă a fost apoi treptat redusă.

Denumire: absaroka („fiii păsării cu cioc mare”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …