Crina Decusară-Bocşan

Crina Decusară-Bocşan (27 septembrie 1941, Bucureşti) - editor şi istoric literar. Este fiica Anei Rodica (născută Patriciu), profesoară, şi a lui Constantin Decusară, ofiţer.

A absolvit Liceul „Iulia Haşdeu” (1948-1959) şi Facultatea de Filologie (1959-1964) a Universităţii din Bucureşti, devenind preparator la Institutul de Construcţii şi profesor la Academia de Tehnică Militară. A fost după aceea conferenţiar (1990) şi profesor (din 1998) la Universitatea Biblică din Bucureşti. Şi-a susţinut, în 1974, teza de doctorat, Letopiseţele slavo-române înainte de Macarie.

A debutat cu o recenzie în „Gazeta literară” (1964) şi a colaborat la „Luminiţa”, „Contemporanul”, „Limbă şi literatură”, „Arici pogonici”, „Cravatele roşii”, „Cutezătorii” şi „Limbile moderne în şcoală”. Este redactor-şef al revistei „Mesaj literar”.

Decusară-Bocşan a dovedit un interes statornic pentru cercetarea vieţii şi operei Iuliei Hasdeu, din opera căreia a tipărit mai multe ediţii, i-a tradus în limba română creaţiile scrise în limba franceză, a scos din arhive documente revelatoare, a scris cărţi dedicate ei, a înfiinţat şi conduce Asociaţia culturală „Iulia Hasdeu” şi editura acestei asociaţii, a contribuit la fixarea unor plăci comemorative pe imobile în care a locuit, la Paris şi la Bucureşti, autoarea volumului Burgeons d’Avril.

Esenţial în demersul său critic este faptul că ia distanţă atât faţă de opiniile prea „categorice şi entuziaste” ale lui B.P. Hasdeu privind literatura fiicei sale, cât şi faţă de biografiile romanţate scrise de Constantin Manolache, Ion Aurel Manolescu sau Ciprian Doicescu.

Ediţia 19 file de jurnal (2000) abandonează însă rigorile restituirii ştiinţifice. Evident, Iulia Hasdeu nu a lăsat un jurnal de 560 de pagini, dar cartea a crescut în volum deoarece editoarea nu s-a rezumat să restituie cele „19 file de jurnal”, ci a adunat din întreaga operă a Iuliei Hasdeu însemnări revelatoare, a făcut decupaje din corespondenţă, sporind astfel paginile unui „fals” jurnal.

Opera literară

  • Camille Armand - pseudonimul Iuliei Hasdeu, Bucureşti, 1974;
  • Povestiri despre Cuza Vodă, Bucureşti, 1983;
  • Caietul de citire, Bucureşti, 1986;
  • Iubirile Miei Hasdeu, Bucureşti, 1992;
  • Renaşterea unui nume, Bucureşti, 2002.

Ediţii, traduceri

  • Iulia Hasdeu, Mademoiselle Maussade. Domnişoara Ursuză, traducere de B.P. Hasdeu, Bucureşti, 1970; Prinţesa Fluture, Bucureşti, 1972; Versuri. Proză. Corespondenţă, prefaţa editorului, Bucureşti, 1976; Scrieri alese, prefaţa editorului , Bucureşti, 1988; Destăinuiri, Bucureşti, 1992; Năzdrăvăniile Denisei, Bucureşti, 1997; Fluieraşul de os, Bucureşti, 1998; Muguri de aprilie, Bucureşti, 1999; Basme şi legende, Bucureşti, 2000; Bourgeons d’Avril, ediţie bilingvă, Bucureşti, 2000; 19 file de jurnal, prefaţa editorului , Bucureşti, 2000;
  • B.P. Hasdeu, Jurnalul unui iunker, Bucureşti, 1998.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …