Creek

Creek este o confederaţie de triburi amerindiene din estul Statelor Unite, stabilite în Oklahoma (în principal) şi în Alabama (circa 45.000 de persoane).

Confederaţia creek se baza pe „oraşe” (guvernate fiecare de câte un şef, micco), care erau de fapt mai mult entităţi sociale şi politice decât rezidenţiale, bazate pe afilierea la un centru de ceremonii. Fiecare oraş era împărţit în două grupuri, unul „alb” şi celălalt „roşu”. Primul, care simboliza pacea, avea în grijă problemele civile, al doilea chestiunile de război.

Prin extensie, „oraşele albe” îşi asumau sarcinile executive ale confederaţiei, iar „oraşele roşii” problemele legislative şi judecătoreşti. În funcţie de împrejurări, prevala un tip sau celălalt. Ca la multe alte comunităţi din zonă, ceremonia principală, sărbătoarea porumbului verde sau busk, era dedicată primelor recolte şi focului nou.

În prezent unii cree sunt foarte asimilaţi. Alţii continuă să vorbească limba muskogee şi păstrează unele elemente ale vechii organizări sociale şi religioase (îndeosebi ceremonia busk).

Jocuri

Indienii creek practicau o variantă foarte „dură” a jocului cu mingea lacrosse (din cuvântul francez la crosse), un fel de hochei care a putut fi considerat un substitut al războiului.

Istoric

În trecut ocupau o mare parte a preeriilor din Georgia şi Alabama, fiind reprezentaţi de muskogee în nord, hitchiti şi alabama în sud. În cursul secolului al XVIII-lea au format o confederaţie.

În 1813-1814 au dus lui război tragic, încercând să-şi recapete teritoriile, iar în anii 1830 au fost deportaţi în masă în Teritoriul indian (actuala Oklahoma) unde au făcut parte din „Cele cinci triburi civilizate”.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …