Cree

Cree este un ansamblu de grupuri amerindiene înrudite din Canada (cea mai mare parte) şi Statele Unite (circa 130.000 de persoane).

Indienii cree nu constituie un trib propriu-zis. De fapt există o zonă vastă în care se vorbeşte aceeaşi limbă - care se întinde de-a lungul fâşiei subarctice canadiene, din Labrador şi până în Munţii Stâncoşi, cu un intrând în aria preeriilor nordice.

În funcţie de variaţiile dialectale şi de repartiţia teritorială, se deosebesc patru subgrupuri: cree din golful James (Quebec) cu caracteristici sociale şi culturale foarte asemănătoare cu cele ale indienilor montagnezi şi naskapi, cu care au relaţii matrimoniale; cree din mlaştini (swampy cree), stabiliţi pe ţărmurile golfului Hudson (Ontario, Manitoba); cree de pădure (Manitoba, Saskatchewan) şi cree de câmpie (Alberta şi Montana).

Cu excepţia celor din ultimul subgrup, care, ca şi alţi indieni din preerii, au adoptat un mod de viaţă bazat pe vânătoarea ecvestră de bizoni, indienii cree din ţinuturile subarctice vânau elani, castori, păsări de apă şi pescuiau în lacuri. Organizarea lor socială se baza pe o alternanţă sezonieră. Vara grupurile se adunau pentru a practica ritualuri colective şi aşi reface alianţele matrimoniale, iar iarna se împrăştiau în tot cuprinsul imensului lor teritoriu pentru a-i putea exploata cât mai bine resursele.

Indienii cree aveau relaţii personale cu diverse entităţi supranaturale, uneori animale, alteori antropomorfe (iar în acest caz, câteodată gigantice, alteori pitice), care le veneau în ajutor în expediţiile lor cinegetice sau în activităţile şamanice, dintre care cel mai important era ritualul „cortul care tremură”, variantă a cortului de sudaţie din preerie. Au adoptat religia creştină (catolică, protestantă) dar în prezent se înregistrează un oarecare revival al ceremoniilor tradiţionale.

Limba cree este o limbă algonkină (sau algonkiană, cum se spune în Quebec), apropiată de ojibwa. Aceste două limbi sunt singurele limbi amerindiene canadiene care au o oarecare şansă de supravieţuire.

Acţiuni de apărare

Perturbările produse de construirea complexului hidroelectric din golful James au provocat reacţii de apărare şi au determinat apariţia unor lideri. Convenţia nordului quebecuez din 1975 cu privire la cree şi inuiţi, urmată în 1978 de Convenţia golfului James şi a nordului quebecuez a fost contestată ulterior de indienii cree (în privinţa drepturilor teritoriale, declarate stinse prin legea federală din 1977, care ratifica convenţia).

Marele Consiliu al indienilor cree din Quebec este activ pe scena internaţională (conferinţa ONG-urilor cu privire la populaţiile autohtone şi chestiunea funciară din 1981 de la Geneva). Indienii au obţinut un statut consultativ propriu la Geneva (1987), iar un cree, Ted Moses, a fost primul indigen numit raportor la Comisia pentru drepturile omului a ONU.

Istoric

Încă de timpuriu, indienii cree s-au implicat în schimburile comerciale propuse de albi: blănuri contra obiecte metalice (cuţite, securi, crătiţi, puşti). Se consideră că indienii cree din preerii au profitat de superioritatea conferită de armele de foc obţinute de la englezi şi de alianţa lor cu indienii assiniboine pentru a se instala în regiunile de câmpie. Economia lor tradiţională, ca şi în cazul altor amerindieni, a fost treptat anihilată.

Denumire: cri; kristinaux, după un cuvânt ojibwa, a fost primul lor nume dat de francezi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …