Craiova la începutul revoluţiei populare din 1944-1947

În numerele sale din decembrie 1944 şi ianuarie 1945, ziarul „Înainte” îşi informa cititorii despre contribuţia armatei române la eliberarea Ungariei, apoi despre faptele de vitejie ale ostaşilor români pe frontul din Cehoslovacia.

Câteva din titlurile acestor comunicate: „Unităţi de cavalerie română au trecut râul Bodrog”, „Regimentul 4 Dorobanţi s-a distins în luptele din Ungaria”, „Armata română în suburbiile Budapestei”.

Populaţia oraşului trăia momente de supremă dăruire, participarea voluntară în uraganul războiului antihitlerist era ilustrată de contribuţia fiecăruia la ajutorarea trupelor de pe front. Vagoane cu alimente, îmbrăcăminte, medicamente, ţigări, cărţi poştale şi reviste porneau din Craiova spre unităţile militare de pe front.

Sute de tineri muncitori şi femei de la Atelierele CFR, Fabrica Brătăşanu, Uzina Electrică, Tăbăcăria Bucovăţ s-au înrolat voluntari în Divizia de panduri „Tudor Vladimirescu” şi în alte unităţi ale armatei române.

Ajunşi pe front ei făceau legământ să nu-şi precupeţească nici viaţa pentru zdrobirea totală a cotropitorilor. Toţi cei care au depus acest jurământ s-au acoperit de glorie militară pe câmpurile de luptă. O parte din ei au rămas pentru totdeauna în pusta maghiară, dar mai ales în Munţii Tatra, în puternica încleştare cu trupe SS, puternic fortificate în masivele Tatra Mică şi Tatra Mare.

Cei scăpaţi cu viaţă s-au întors, după terminarea războiului, la locurile lor de muncă sau în satele natale, situându-se în primele rânduri ale luptei contra reacţiunii interne. La întoarcerea de pe front, luptătorilor li s-a făcut în oraşul Craiova o primire călduroasă, semn al preţuirii luptei pline de abnegaţie dusă împotriva armatelor hitleriste.

Check Also

Prima intervenţie otomană pentru înăbuşirea Revoluţiei din 1848

Revoluţia din Ţara Românească a rămas, aşadar, să se apere singura împotriva ameninţărilor din afară, …

Craiova – centru de cultură în Evul Mediu

Craiova s-a afirmat în viaţa Olteniei şi a Ţării Româneşti în secolul al XVI-lea ca …

Poziţia lui Mihail Suţu în timpul Revoluţiei din 1821

Ideea că fanarioţii n-au opus nici o rezistenţă lui Tudor Vladimirescu, ci, dimpotrivă, s-au solidarizat …

Şcoala – factor activ de cultură şi civilizaţie în viaţa şi evoluţia Craiovei

Documente care să ateste existenţa unor şcoli în oraşul Craiova nu vom întâlni decât la …

Iacob al II-lea şi Revoluţia de la 1688

Carol al II‑lea îi lăsa moştenire fratelui său o putere despotică şi aproape necontestată. Biserica …