Corneliu Dima-Drăgan

Corneliu Dima-Drăgan (25 decembrie 1936, Bacău - 16 februarie 1986, Toronto, Canada) - bibliolog şi istoric literar. Este fiul Floricăi (născută Popescu), asistentă medicală, şi al lui Petru Dima-Drăgan, contabil.

Începe şcoala primară la Bacău, o continuă la Tecuci, termină Şcoala Medie nr. 1 din Bacău (1953) şi Facultatea de Filologie din Bucureşti (1954-1958). În 1973 îşi susţine teza de doctorat, Biblioteci medievale româneşti, sub conducerea profesorului Dan Simonescu.

Funcţionează ca bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară (1958), redactor la Editura de Stat (1958), inspector în Ministerul Culturii (1960-1962), bibliograf la Biblioteca Centrală de Stat (1962), redactor la „Călăuza bibliotecarului” (1963), conferenţiar la secţia de biblioteconomie a Institutului Pedagogic din Bucureşti (1963-1970), secţie transferată în 1970 la Universitatea din Bucureşti, unde profesează până în 1977, când, după cererea de plecare definitivă din ţară, i se desface contractul de muncă. În iulie 1979 emigrează în Toronto (Canada), unde editează revistele „Tricolorul” şi „Luceafărul” şi relansează buletinul „Studiul bibliologic”, iniţiat la Bucureşti în 1964.

Debutează în „Călăuza bibliotecarului” (1959) şi editorial în 1966, cu Scriitori clasici şi problemele culturii de masă. În manuscris a rămas volumul de versuri Silex înflorit. Colaborează la „Călăuza bibliotecarului”, „îndrumătorul cultural”, „Ateneu”, „România literară”, „Ramuri”, „Mitropolia Olteniei”, „Biserica Ortodoxă Română” şi „Luceafărul”.

Format sub îndrumarea lui Dan Simonescu, Dima-Drăgan devine un aplicat bibliolog şi documentarist, lucrările sale fiind bazate pe surse arhivistice de primă mărime. Cu acribie, dar şi cu multă pasiune, reconstituie biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino, apoi elaborează o documentată monografie Constantin Cantacuzino Stolnicul Un umanist român (1970).

Despre scriitori, cărţile şi manuscrisele lor, istorie, semnificaţia scrisului, organizare, circulaţie şi destin postum al cărţilor sunt nenumărate informaţii erudite în alte lucrări, fiecare fiind un preţios vademecum: Ex libris (1973), Biblioteci umaniste româneşti (1974) şi Biblioteci umaniste franceze în colecţii româneşti (1978).

Opera literară

  • Scriitori clasici şi problemele culturii de masă, Bucureşti, 1966;
  • Biblioteca marelui umanist român Constantin Cantacuzino Stolnicul (1640-1716) (în colaborare cu Livia Bacâru), Bucureşti, 1966;
  • Bălcescu şi alţi deţinuţi politici, Bălceştt pe Topolog, 1970;
  • Constantin Cantacuzino Stolnicul. Un umanist român (în colaborare cu Livia Bacâru), Bucureşti, 1970;
  • Ex libris. Bibliologie şi bibliofilie, Bucureşti, 1973;
  • Biblioteci umaniste româneşti, Bucureşti, 1974;
  • Biblioteci umaniste franceze în colecţii româneşti (în colaborare cu Gheorghe Buluţă), Bucureşti, 1978.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …