Cornel Cotuţiu

Cornel Cotuţiu (15 februarie 1945, Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud) - prozator. Tatăl, Nicolae Cotuţiu, era muncitor; mama, Elena (născută Băitaş), îşi încropise, se pare, o mică „bibliotecă”, dând astfel, celor doi copii ai săi şi primul imbold spre lectură.

Între 1951 şi 1962, urmează primele patru clase primare, ciclul gimnazial şi liceul în localitatea de baştină. Licenţiat al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, trece, ca suplinitor, prin Hrip, Călata, Izvorul Crişului, Călăţele (1968-1974), Nuşeni şi Bozieş (1974-1975), pentru a se stabili, în cele din urmă, în ţinutul natal, ca profesor titular de limba şi literatura română, la un liceu industrial din Beclean (1975-1985).

Între 1985 şi 1990 este inspector de specialitate în cadrul Inspecto­ratului Şcolar Judeţean. După 1990 devine redactor-şef al revistei „Minerva”, care apare la Bistriţa, unde va deţine un timp şi funcţia de consilier-şef al Inspectoratului de Cultură. A debutat în perioada studenţiei în paginile revistei „Tribuna”, cu povestirea Luna (1964). Va mai colabora, de-a lungul anilor, la „Steaua”, „Vatra”, „Convorbiri literare”, „Familia”, „Astra”, „România literară” şi „Euphorion”.

De la primele nuvele, incluse în sumarul unui volum intitulat nu întâmplător În căutarea altui final (1978), şi până la romanul Şarpele albastru (1989), prozatorul se relevă ca un martor implicat cu luciditate în istoria pe care îi este dat să o traverseze. Unghiul său de observaţie este, în esenţă, al unui moralist discret, preocupat înainte de toate de felul în care fiecare individ reuşeşte sau nu să-şi conserve autenticitatea în raporturile cotidiene cu lumea.

Postura sa pare a fi a unui sceptic dezabuzat, care totuşi, nu poate rămâne indiferent faţă de falsitatea ce se întreţese inextricabil în relaţiile interumane. De aceea, probabil, şi este tentat să sancţioneze nu atât lipsa de adevăr, cât mai ales tertipurile prin care acest adevăr tinde a fi tot mai frecvent înlocuit cu un erzaţ în ordine existenţială, înstrăinându-l, astfel, pe insul comun de condiţia sa umană.

Subtil în sfera ideilor, prozatorul nu are totuşi puterea de a le susţine mereu până la capăt printr-o mai apăsată rigoare compoziţională. Lucrul se vede mai ales în romanul Opt zile pentru totdeauna (1982), care pierde prea uşor accesul la un sens simbolic şi mitic de o mai largă generalitate umană, pentru a fi cu adevărat romanul relevării unor caractere şi al unei mari prietenii la ora astrală a tinereţii şi a unor inefabile iubiri.

Mai atent construit este, în schimb, romanul Şarpele albastru, care i-a şi modificat, de altfel, destul de sensibil poziţia pe eşichierul criticii literare. Prozatorul translează în cadrele sale imaginea unui târg de provincie scos din tiparele şi ritmurile lui tradiţionale de un intempestiv proces de industrializare, căutând să-i restituie nu atât biografia, cât mai ales memoria, închişi în maniile, obsesiile şi habitudinile lor, dumbrăviţenii preferă „postura comodă de aiurit”, făcându-se că nu observă, chiar şi atunci când îi resimt urmările, că au intrat în meca­nismele unei istorii care sfârşeşte inevitabil prin a-i aplatiza. Punând accentul pe atmosferă, romancierul creionează o lume în derivă, care mai are, măcar în stare de reverie, resursele necesare pentru a crede că mai poate atinge un mal protector.

Opera literară

  • În căutarea altui final, Cluj Napoca, 1978;
  • Opt zile pentru totdeauna, Cluj Napoca, 1982;
  • Şarpele albastru, Cluj Napoca, 1989;
  • Taifas la purgatoriu, Cluj Napoca, 1995;
  • Am fost pe lumea cealaltă, Bistriţa, 2000;
  • Ce rămâne, Cluj Napoca, 2002.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …