Copţi

Copţii sunt un grup religios din Egipt (între 6 şi 8 milioane de persoane).

Cei mai mulţi copţi trăiesc în centre urbane şi au reprezentanţi pe toate treptele sociale şi în toate profesiunile; identitatea lor este indisolubil egipteană şi creştină.

Biserica coptă este condusă de un papă, cu ajutorul Sfântului Sinod. Există de asemenea un consiliu al comunităţii (majlis al-MilIi) şi un consiliu de laici.

Limba coptă, care nu mai este folosită decât în scopuri liturgice, constituie ultimul stadiu de evoluţie a limbii din Egiptul faraonic, cu un aport substanţial de cuvinte greceşti. Foloseşte un alfabet grec adaptat.

Istoric

Biserica coptă, despre care se spune că a fost întemeiată de Sfântul Marcu la Alexandria, se autodenumeşte „Biserica martirilor”.

Calendarul său („era martirilor”) începe cu anul 284, data urcării pe tron a lui Diocleţian.

Creştinii din Egipt au avut de îndurat persecuţii foarte dure din partea împăraţilor romani, ceea ce a stimulat propagarea sihăstriei şi monahismului.

Polemicile cu privire la natura divină a lui Iisus au determinat, cu prilejul conciliului de la Chalcedonia (451), schisma dintre biserica egipteană şi celelalte biserici creştine.

După instaurarea islamului, copţii au avut parte de perioade de toleranţă alternând cu perioade de opresiune. S-au implicat energic în edificarea Egiptului modern.

În vremea din urmă, avântul islamului şi criza economică au dus la agravarea situaţiei lor şi astfel a sporit numărul celor cane emigrează (diaspora în Australia, în America, în Europa, în unele ţări arabe şi africane). Biserica din Etiopia a rămas sub tutela Alexandriei până în 1959.

Denumire: cophte, până în secolul al XIX-lea; (arabă) qibti.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …