Constituţia României din 1991

La 21 noiembrie 1991 s-a adoptat Constituţia actuală a României. Ea a fost validată printr-un referendum la 8 decembrie 1991.

Legea fundamentală a ţării cuprinde 7 titluri şi 152 de articole.

În Titlul I statul român este definit ca un stat suveran, naţional, unitar şi indivizibil (art. 1); şi ca un stat de drept (în care este asigurată supremaţia legii).

Titlul II cuprinde toate drepturile şi libertăţile care consfinţesc despărţirea de trecutul totalitar: libertatea de mişcare, libertatea de gândire, a presei etc.

Titlul III consacră separarea puterilor în stat şi defineşte Parlamentul drept cea mai importantă autoritate publică, cu o structură bicamerală (Senat şi Adunarea Deputaţilor). Preşedintele ţării poate deţine doar două mandate de câte 4 ani.

Regimul politic în România este un regim semi-prezidenţial în care preşedintele este ales prin vot direct şi universal, dar Parlamentul are rolul foarte important de a vota guvernul şi legile propuse de acesta. Art. 124 arată că judecătorii sunt inamovibili, ceea ce reprezintă garanţia independenţei justiţiei faţă de factorul politic.

Titlul IV defineşte economia României ca economie de piaţă.

Titlul V introduce instituţia Curţii Constituţionale menită să asigure supremaţia Constituţiei în sistemul juridic normativ.

Check Also

Construcţia democraţiei postdecembriste în România

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea marchează în România trecerea de la un regim totalitar …

Drepturi şi libertăţi democratice în Constituţia României din 1923

Titlul II al Constituţiei, intitulat „Despre drepturile românilor”, cuprindea articolele 5-32 şi preciza drepturile şi …

Miniştri de externe ai României (1918-1940)

Ion I.C. Brătianu – 29 noiembrie 1918 – 12 septembrie 1919 şi 21 iunie – …

Folosirea scrisului şi literatura slavo-română în timpul feudalismului pe teritoriul României

Folosirea scrisului pare să nu se fi întrerupt niciodată la populaţia de pe teritoriul României, …

Sistemul concentraţionar în România

Sistemul concentraţionar al României comuniste a cuprins numeroase închisori şi lagăre de muncă precum cele …