Constantin Coroiu

Constantin Coroiu (6 octombrie 1943, Ţifeşti, judeţul Vrancea) - publicist, critic şi istoric literar. Este fiul Anicăi (născută Cioarec) şi al lui Vasile Coroiu, ţăran. Urmează şcoala generală în comuna natală, apoi Liceul „Unirea” din Focşani, terminat în 1961.

După absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1967) şi a unui curs postuniversitar de jurnalistică, s-a dedicat presei scrise şi vorbite, devenind redactor la Studioul Iaşi al Radiodifuziunii Române; desfăşoară totodată o susţinută activitate publicistică, uneori sub pseudonimele C. Măgureanu, C. Vrânceanu, C. Constantin etc., în numeroase cotidiene şi periodice literare din Iaşi şi Bucureşti („România literară”, „Ateneu”, „Cronica”, „Saeculum” etc.).

La „Convorbiri literare” a deţinut, timp de 5 ani, rubrica permanentă „Contexte”, pe care a reluat-o, bisăptămânal, din 1995, în cotidianul „Evenimentul” din Iaşi. Din 1990 este publicist-comentator la ziarul „Adevărul” şi redactor al săptămânalul „Adevărul literar şi artistic”. Este laureat al Premiului „George Bacovia” al revistei „Ateneu”.

Coroiu s-a remarcat ca un ingenios comentator literar, cultivând predilect interviurile, discuţiile colocviale, confruntarea de opinii cu personalităţi ale literaturii române contemporane, contribuţiile sale în această direcţie fiind reunite în volumele de Dialoguri literare (I-II, 1976-1980) şi Mărturii în timp (1997). Privite în ansamblu, dialogurile nu se încadrează în formula comună a interviului cu întrebări laconice şi răspunsuri înregistrate automat.

Coroiu dialoghează cu adevărat, creează o atmosferă adecvată unei convorbiri spontane şi degajate, dar mai ales lansează idei, sugestii şi incită, prin exprimarea unor puncte de vedere personale, la construirea unor argumente diferite de ale sale. Interlocutori îi sunt Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Şerban Cioculescu, Alexandru Piru, Mircea Zaciu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Ana Blandiana, Alexandru Ivasiuc, Adrian Marino, D.R. Popescu etc.

În afara datelor memorialistice, autobiografice şi a notelor de confesiune, convorbirile gravitează de obicei în jurul unor subiecte majore, precum condiţia valorică şi funcţională a eseului, „starea” poeziei, a prozei şi a criticii literare, calofilia scriiturii moderne etc. Probând o deplină cunoaştere a operei şi ideilor artistice ale invitaţilor, ele dobândesc un statut estetic propriu, ca document şi modalitate de manifestare a spiritualităţii şi creativităţii unei epoci. În exerciţiul publicistic, Coroiu a apelat în mod frecvent şi la mijloacele de cercetare şi exprimare ale criticii şi istoriei literare.

În volumul Tinereţea lui Gutenberg (1982), şi-a reunit contribuţiile privitoare la publicistica unor reprezentativi scriitori români clasici şi contemporani, precum Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Garabet Ibrăileanu, George Călinescu, Lucian Blaga, Marin Preda, Octavian Paler şi alţii.

Nu este un profesionist sistematic al cronicii literare săptămânale, însă intervenţiile sale sporadice, adunate în volumul Dialog în actualitate (1985), se constituie într-un judicios jurnal de lectură, cu observaţii pertinente, adesea cu puncte de vedere personale, cu intuirea exactă a sensurilor cărţilor comentate. Disponibilitatea îl orientează mai ales spre lucrările de memorialistică, critică şi istorie literară, autorul manifestând un adevărat cult pentru George Călinescu, ale cărui aserţiuni estetice îi susţin aproape toate comentariile.

Opera literară

  • Dialoguri literare, I, Iaşi, 1976, II, Bucureşti, 1980;
  • Tinereţea lui Gutenberg, Bucureşti, 1982;
  • Dialog în actualitate, Iaşi, 1985;
  • Mărturii în timp, Bucureşti, 1997;
  • Paradisul perisabil, Iaşi, 2002;
  • Paralele inegale, Iaşi, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …