Constantin Călin

Constantin Călin (22 iunie 1940, Udeşti, judeţul Suceava) - publicist, critic şi istoric literar. Este fiul Minodorei şi al lui Nicolae Călin, ţărani.

În 1956 a absolvit, la Iaşi, liceul, iar în 1963, Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” (secţia limba şi literatura română). În iunie 2000, şi-a susţinut doctoratul în filologie în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, având ca temă a disertaţiei Bacovia. Studiu de istorie şi critică literară.

Între 1963 şi 1969, a funcţionat ca asistent universitar la Institutul Pedagogic din Bacău. A fost apoi redactor şef-adjunct (1969-1971) şi redactor-şef (1973-1974) al revistei „Ateneu”. Între 1971 şi 1973, a îndeplinit funcţia de preşedinte al Comitetului Judeţean de Cultură Bacău. După 1990, a coordonat suplimentul cultural „Sinteze” al ziarului local „Deşteptarea”, devenind apoi lector la Facultatea de Litere şi Ştiinţe din Bacău.

A debutat în „Gazeta literară” în 1963, cu un text despre proza lui Nicolae Velea.  Intensa activitate publicistică s-a manifestat nu doar în presa locală („Ateneu”, „Steagul roşu”, „Deşteptarea” „Monitorul”), ci şi în reviste precum „laşul literar”, „Cronica”, „Tribuna”, „Orizont”, „Viaţa studenţească” „Luceafărul”, „România literară” şi „Suplimentul literar-artistic al «Scânteii tineretului»”, unde a semnat şi cu pseudonimele C.S. Rusu, Horaţiu Cimpoeş, Dinu Rareş, Hermes şi K.N.K.

Deşi editorial Călin a debutat târziu, în 1999, numele său era cunoscut de mult timp printre comentatorii fenomenului literar românesc „la zi”. Aceasta datorită faptului că până la data debutului alcătuise câteva ediţii nu doar cu acribie filologică, ci şi cu participare afectivă, semnase prefeţe, postfeţe, studii despre opera unor autori cu care „consuna”, afinităţile funcţionând în mod evident (Barbu Ştefănescu Delavrancea, Calistrat Hogaş, Perpessicius, Eusebiu Camilar).

Dar titlul de referinţă din bibliografia lui Călin îl reprezintă Dosarul Bacovia, o masivă exegeză, proiectată în trei volume, dintre care a apărut numai primul, în 1999, Eseuri despre om şi epocă (următoarele intitulându-se O descriere a operei, glose, jurnal şi Triumful unui marginal).

Folosindu-se de întreg arsenalul istoriei literare (de la documentele de arhivă până la mărturiile contemporanilor), Călin nu ezită, atunci când e cazul, să apeleze şi la instrumentele sociologiei, ale istoriei etc. Pentru a elucida sau măcar spre a aproxima datele referitoare la familie, şcoală, viaţă, boemă, slujbe, iubite, colegi, prieteni, el investighează toate sursele posibile (armată, biserică, instituţii administrative), refăcând cu exactitate şi cu un remarcabil talent de narator o întreagă epocă.

În pofida faptului că despre Bacovia s-a scris mult, Călin reuşeşte nu doar să îndrepte greşelile sau să estompeze exagerările antecesorilor, dar, reconstruind climatul vieţii literare antebelice sau al Bacăului tinereţii poetului, să ofere imaginea complexă, neretuşată, deloc complezentă, a unui scriitor de excepţie, marcat de-a lungul întregii sale existenţe de „boli, eşecuri, vicii, mizerie fiziologică şi scăderi morale”.

Opera literară

  • Dosarul Bacovia, vol. I: Eseuri despre om şi epocă, Bacău, 1999;
  • Despre şapcă şi alte lucruri demodate, Bacău, 2001.

Ediţii

  • Calistrat Hogaş, Amintiri dintr-o călătorie, postfaţa editorului, Bucureşti, 1974;
  • Eusebiu Camilar, Călăreţul orb, prefaţa editorului, Bucureşti, 1975;
  • Barbu Ştefănescu Delavrancea, Discursuri, postfaţa editorului, Bucureşti, 1977.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …