Consolidarea regimului nobiliar în Moldova şi Ţara Românească în primele decenii ale secolului al XVII-lea

Consolidarea regimului nobiliar în Moldova şi Ţara Românească a însemnat o intensificare a exploatării ţărănimii, ceea ce a avut drept consecinţă ascuţirea luptei de clasă şi izbucnirea a numeroase răscoale antifeudale.

În acelaşi timp, în sânul clasei dominante au loc puternice conflicte între facţiunile boiereşti, pentru stăpânirea puterii în stat. Restaurarea dominaţiei otomane a fost însoţită, pe de altă parte, de pătrunderea a numeroase elemente greceşti în rândurile boierimii şi ale orăşenilor. Acest fapt a făcut ca situaţia internă din cele două ţări să devină şi mai complexă.

Prezenţa unor concurenţi, susţinuţi de domnie şi de Poartă, la exploatarea maselor, ca stăpâni de moşii şi mai ales ca dregători, a stârnit opoziţia boierimii localnice şi a intensificat lupta dintre facţiunile boiereşti.

Conflictele de interese dintre grupările boierimii se vor ascunde tot mai mult sub haina unei lupte între „români” şi „greci”. În acest chip se reflectă rivalităţile pentru putere şi în opera cronicarilor vremii, ei înşişi, de cele mai multe ori, mari boieri.

Caracterul real al situaţiei create prin pătrunderea elementului grecesc în sânul clasei dominante devine mai evident în jumătatea a doua a secolului al XVII-lea, când, în Ţara Românească, în fruntea „partidei greceşti” se afla un mare boier băştinaş, iar în fruntea „partidei româneşti” stăteau Cantacuzinii.

La conflictele dintre grupările marii boierimi se adăugau şi mişcările boierimii mici şi ale slujitorilor îndreptate împotriva regimului nobiliar. Răscoalele ţărăneşti împotriva opresiunii fiscale şi exploatării feudale s-au împletit adesea cu aceste mişcări.

Check Also

Prefacerile politice din Moldova şi Ţara Românească în a doua jumătate a secolului al XVI-lea

Apariţia unei noi boierimi A doua jumătate a veacului al XVI-lea este frământată de un …

Consolidarea poziţiei internaţionale a Moldovei (1365-1400)

Statul feudal moldovean s-a consolidat şi şi-a desăvârşit organizarea în a doua jumătate a secolului …

Cauzele interne şi externe ale înfrângerii Revoluţiei din 1848 în Ţara Românească

Înfrângerea revoluţiei a fost determinată de faptul că în ţară capitalismul era slab dezvoltat şi …

Criza fărâmiţării feudale în Moldova (1432-1457)

Perioada cuprinsă între moartea lui Alexandru cel Bun şi urcarea pe tron a lui Ştefan …

Represiunea politică în regimurile totalitare interbelice

Mecanismul terorii Statele totalitare de tip comunist ori fascist s-au remarcat prin cele mai mari …