Comentariu literar

Comentariul literar este o compunere şcolară, mai succintă şi mai generală decât analiza literară, care vizează interpretarea unui text literar, având în vedere relaţia dintre fondul de idei şi sentimente şi forma în care acestea s-au concretizat (imaginar poetic, procedee artistice etc.).