Cnezatul Sălaşurilor

Nici pentru cnezatul Sălaşurilor nu dispunem de prea multe informaţii care sa-l definească drept structură teritorială de tipul cnezatelor de vale, situată pe versantul nord-estic al Munţilor Retezat, între cnezatele de vale ale Râului Mare şi Râului Alb.

Câteva indicii există totuşi în acest sens. Cnezii de Sălaş apar ca jucând un rol de frunte în ierarhia societăţii româneşti din Ţara Haţegului, iar în satul vecin celui în care-şi aveau reşedinţa, la Mălăieşti, ei au ridicat o cetate de zid întocmai după cum cnezii de Râu de Mori au ridicat cetatea la Suseni iar cei de Densuş la Răchitova.

Totodată, în cele patru sate de pe valea Sălaşurilor (Sălaşu de Sus, Sălaşu de Jos, Mălăieşti şi Ohaba de sub Piatră), drepturile de stăpânire ale cnezilor de Sălaş par a nu fi fost concurate de pretenţiile altor familii cneziale, cu excepţia unor părţi de moşie stăpânite în devălmăşie cu cnezii de vale de la Streisângeorgiu, părţi asupra a căror semnificaţie ne-am pus mai sus fireştile semne de întrebare.

Cnezii de Sălaş apar ca stăpânind părţi de moşie şi în câteva aşezări situate mai departe de satul lor de baştină, de pildă la Pui, Merişor şi Crivadia. Ultimele două, la care în 1421 s-a adăugat prin danie regală stăpânirea Barului Mic, ar putea defini un nucleu teritorial unitar în colţul sud-estic al Depresiunii Haţegului, vecin cu cel care-l aveau acolo Dansuşenii. Nu ştim nimic despre starea şi legăturile din secolul al XIV-lea ale satelor Măţeşti şi Paroş, de pe valea învecinată cu aceea a Sălaşurilor.

O dificultate suplimentară decurge din caracterul de „obşte cnezială” cu care apar în documente cnezii de la Sălaşu de Sus, oarecum asemănător devălmăşiei de la Râu Bărbat, fără însă ca la Sălaş să poată fi precizată familia cnezială cu situaţie proeminentă. Dar cum cetatea de la Mălăieşti şi-a avut începuturile într-un turn-locuinţă cu caracter strict familiar, iar nu într-o fortificaţie colectivă a unei „obşti de cnezi”, este firesc să credem că şi pe valea Sălaşurilor a existat o familie cnezială într-o situaţie de excepţie. Probabil că cercetările viitoare vor aduce în această direcţie mai multe lămuriri.