Ciuvaşi

Ciuvaşii sunt o populaţie din Rusia (Ciuvaşia, Tatarstan, Başkortostan), prezentă (mici minorităţi) şi în Kazahstan şi în Ucraina (circa 2 milioane de persoane).

Ciuvaşii de pe Volga superioară (viriali şi turi) ocupă nordul şi nord-vestul Ciuvaşiei, cei de pe Volga mijlocie şi inferioară (anat ienci) centrul şi nord-estul iar cei de pe Volga inferioară (anatri) trăiesc în partea de sud a Ciuvaşiei. Satele sunt aşezate pe malurile râurilor şi ale vâlcelelor.

Erau îndeosebi agricultori (cereale, in, cânepă, hamei) dar şi apicultori. Începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mulţi dintre ci au devenit fie muncitori sezonieri în agricultură şi lucrători forestieri, fie s-au alăturat proletariatului angajat în uzinele din Ural şi în minele din Donbas.

Până în anii 1920 comunităţile rurale aveau la bază unul sau mai multe sate şi erau guvernate de legea ajutorului reciproc. Capul de familie conducea activitatea acesteia, dar responsabilitatea organizării muncilor casnice cădea în seama femeii celei mai vârstnice, care se ocupa şi de organizarea cultelor domestice.

Ciuvaşii şi-au păstrat vie cultura. Ei asociază şi acum ortodoxiei o serie de elemente anterioare (păgânism influenţat de zoroastrism, iudaism şi islam). În trecut venerau focul, apa, soarele, pământul şi spiritele casei.

Limba lor (două dialecte, unul vorbit pe Volga inferioară iar celălalt pe Volga superioară) aparţine ansamblului de limbi turcice şi utilizează un alfabet chirilic adaptat.

Istoric

Ciuvaşii de pe Volga superioară descind din bulgarii de pe Volga, triburi turce care s-au amestecat în secolele VII-VIII cu triburile fino-ugrice locale. În perioada Hoardei de Aur, un al doilea val de triburi bulgare a sosit de pe malul stâng al Volgăi. Aceştia sunt strămoşii ciuvaşilor de pe Volga inferioară.

Ciuvaşii au fost incluşi în Rusia în 1551 şi convertiţi la ortodoxie în secolul al XVIII-lea, excepţie făcând cei care trăiau în regiuni islamizate. Republica autonomă Ciuvaşă (1925) a devenit în 1992 republică cu drepturi depline în cadrul Federaţiei Ruse.

Denumire: ciavaş.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …