Chira, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Chira, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende - Balade.

Vasile Alecsandri

Chira

La Brăila-n vale

Şepte bolozale

Şi şepte sandale

Descarc la zamboale

Şi-ncarc la stamboale,

Descarc băcălii

Şi-ncarc dimerlii

Tot de grâu mărunt

Şi de arnăut.

Dar cine descarcă

Şi cine încarcă?

Un arap bogat,

Negru şi buzat,

Cu solzi mari pe cap,

Cu solzii de crap;

Şi cu buze late,

Roşii şi umflate,

Şi cu ochi holbaţi

Şi cu dinţi smălţaţi.

Dar pin’ descărca

Şi pân-încărca,

El ce mai făcea?

Tot pe mal şedea

Şi mânca şi bea

Sub verde frunzar

De crengi de stejar.

Iată-o copiliţă,

Cu albă cofiţă:

„Chiro, Chirolină,

Floare din grădină!

Ghelai tu cu mine,

Că te-oi purta bine;

Bine te-oi purta

Şi ţi-oi cumpăra

Rochiţă cu zale,

Lăsată pe şale,

Rochiţă în bolduri,

Lăsată pe şolduri.

Şi paftale mari

De mărgăritari,

Şi paftale mici

Tot de irmilici.”

Chira tot râdea

Şi îi răspundea:

„Alei! arăpilă,

Alei! măi Buzilă!

Unde s-au aflat

Că s-a-mpreunat

Corbi cu turturele,

Şerpi cu floricele,

Urşi cu căprioare

Şi nouri cu soare?”

Iară cel arap,

Cu solzi mari pe cap,

Cât o auzea,

Se şi răpezea,

În braţe-o lua,

În caic intra

Şi se depărta

Către Sulina.

Iar fraţii Chirei,

Hoţii Brăilei,

Şerpii Dunărei,

La mal alerga,

Pe Chira striga

Şi-not mi se da,

Şi se cufunda,

Şi când se ivea,

Şi pe cel arap

Îl da peste cap.

Apoi se-ntorcea

Şi Chirei zicea:

„Soră ticăloasă!

Soră păcătoasă,

Spune la tustrei

Care moarte vrei?

Moarte luminată,

Ori întunecată?”

„Frăţiorii mei!

Vă giur la tustrei,

Giur pe Dumnezeu,

Pe sufletul meu!

Că-s nevinovată

Ca apa curată.

Ah! drăguţii mei,

Nu-mi fiţi duşmanei,

Nu vă-ntunecaţi,

Nu vă încruntaţi,

Că-s o biată fată,

Zău! nevinovată!”

Iar fraţii Chirei,

Hoţii Brăilei,

Şerpii Dunărei,

Acasă-o ducea,

Apoi ce făcea?

O lega de-un par,

De-un par de stejar,

Şi pe lângă ea

Vreascuri aducea.

Şi ce mai făcea?

Trupu-i cătrănea

După ce-l golea,

Apoi foc îi da

Ş-astfel o mustra:

„Soră ticăloasă!

Soră păcătoasă!

Unde s-a aflat

De s-a-mpreunat

Corbi cu turturele,

Şerpi cu floricele,

Urşi cu căprioare

Şi nouri cu soare?

Arzi în foc nestins

De noi trei aprins.

Şi te fă tăciune,

Şi te fă cărbune

Cu-arapi de vroieşti

Ca să te iubeşti!”

Focul s-aprindea,

Vreascurile-ardea,

Para se suia,

Chira, vai de ea!

Gemea şi plângea,

Trupul îşi frângea

Şi amar zicea:

„Frăţiorii mei,

Mă rog la tustrei,

Faceţi-vă milă

De-o biată copilă.

Ah! mă doare foarte!

Ah! mă tem de moarte,

Fie luminată,

Fie-ntunecată!

Vai ş-amar de mine,

Iată, moartea vine,

Vine, se râpede

Şi nime nu-mi crede!

Măiculiţa mea,

Ce pedeapsă grea!

Focul mă cuprinde,

Carnea mi-o aprinde;

Maică, unde eşti

De mă părăseşti?

Maică, mor, ah! mor

Şi la tine zbor!”

Chira tremura,

În foc se lupta

Şi amar striga;

Apoi lin ofta,

Capul îşi pleca,

Sufletul îşi da!

Iar trupu-i ardea,

Trupu-i se roşea,

Trupu-i se-nnegrea,

Carnea sfâriia,

Oasele trăsnea.

Para pâlpâia,

Fumul se-nvârtea,

Iar când trupul ars

Cenuşă-a rămas,

Fraţii câte trei,

Şerpii Dunărei,

Oasele strângea,

Cenuşă-alegea

Şi-n vânt o zvârlea

Şi astfel grăia:

„Oase păcătoase,

Pulbere de oase!

Mânca-v-ar pământul

Şi v-ar duce vântul

Peste nouă mări,

Peste nouă ţări,

În pustiiu golit

Şi nemărginit?”

Check Also

Visează androizii oi electronice?, de Philip K. Dick (comentariu literar, rezumat literar)

Philip Kindred Dick (16 decembrie 1928, Chicago, Illinois, Statele Unite – 2 martie 1982, Santa …

Visările unui hoinar singuratic, de Jean-Jacques Rousseau (comentariu literar, rezumat literar)

Jean-Jacques Rousseau (28 iunie 1712, Geneva, Elveţia – 2 iulie 1778, Ermenonville, Franţa) – scriitor. …

Virgina în grădină, de A.S. Byatt (comentariu literar, rezumat literar)

A.S. Byatt (pseudonimul literar al Antoniei Susan Drabble) (24 august 1936, Sheffield, Marea Britanie – …

Viii şi morţii, de Patrick White (comentariu literar, rezumat literar)

Patrick Victor Martindale White (28 mai 1912, Knightsbridge, Londra, Marea Britanie – 30 septembrie 1990, …

Vieţi pârjolite, de Ricardo Piglia (comentariu literar, rezumat literar)

Ricardo Piglia (24 noiembrie 1941, Adrogue, Argentina) – scriitor. Titlul original: Plata quemada Prima ediţie: …