Chin

Chin este o populaţie din Birmania (îndeosebi din statul Chin), India (Manipur, Assam, Tripura) şi Bangladesh (Chittagong HilI Tracts), locuind în ţinuturi muntoase (aproximativ 1,5-2 milioane de persoane).

Se ocupă îndeosebi de cultivarea orezului, fie neirigat, pe terenuri defrişate, prin asolamente, fie cu ajutorul irigaţiilor pe versanţi terasaţi. Sunt şi crescători de animale (bovine, porci şi păsări).

Societatea lor este de tip segmentar, patrilinear. Mai multe grupuri chin au o organizare matrimonială bazată pe un sistem prescriptiv de alianţă între veri (cu vara încrucişată matrilineară) şi au instituit în plus un sistem circular de schimb de femei între spiţele patrilineare.

Societatea în ansamblu se împarte în trei categorii sociale (nobili, oameni de rând, servitori), apartenenţa la una dintre aceste categorii fiind stabilită de la naştere, în funcţie de cea a părinţilor. Totuşi organizarea politică a chinilor din sud este de tip egalitar, autoritatea fiind exercitată de principalii reprezentanţi ai spiţelor, fără deosebire de rang.

În schimb, chinii din nord formează un ansamblu de comunităţi bazate pe filiaţie, stratificate, în care diferenţele de rang, determinate de genealogic, sunt asociate cu privilegii relativ stabile în timp. Comunităţile săteşti sunt organizate în mod tradiţional în reţele de alianţe defensive, care constituie în acelaşi timp domenii teritoriale rivale, aflate fiecare sub tutela unui sat de mari dimensiuni.

Vechea religie este de tip politeist şi „animist”. Hinduismul a fost introdus de mult timp în valea Manipurului şi coexistă cu cultul spiritelor. Analiza credinţelor lor a scos la iveală numeroase sincretisme elaborate pornind de la elemente mai vechi. Mulţi dintre chini au fost convertiţi la creştinism în epoca colonială, sub influenţa misionarilor britanici (îndeosebi baptişti). Diversele graiuri chin aparţin familiei lingvistice tibeto-birmane.

Istoric

Chinii au întreţinut relaţii politice strânse cu birmanezii din regatul Pagan ca şi cu populaţia shan. Aceste relaţii ar putea să se afle la originea stratificaţiei sociale întâlnite la grupurile chin din nord. Ulterior, prin valuri succesive de populare, înregistrate îndeosebi după secolul al XVI-lea, au colonizai ţinuturile aflate la vest de fluviul Chindwin, în actualele state Manipur şi Mizoram din India.

Printre cei sosiţi în primele valuri se numără meitheii, în legătură directă cu apariţia statului Manipur, principat indienizat care a rămas independent sau semi-independent până la anexarea sa de către britanici în 1891.

Denumire: kuki, khyang, zo, mizo, laizo, hyou, asho etc.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …