Chamba

Chamba este o populaţie alcătuită din două subdiviziuni principale:

  • chamba daka din Nigeria, din ţinutul cuprins între munţii Shebshi şi graniţa cu Camerunul;
  • chamba leko, care trăiesc mai la est, în Camerun, în ţinutul munţilor Atlantika.

Unii chamba de origine leko s-au aşezat în ţinutul Benoue (Nigeria) şi ţinutul Grassfields din Bamenda (Camerun) (peste 500.000 de persoane).

Gradele de înrudire se stabilesc după un sistem bilinear. Practică, alături de islam sau creştinism, o religie caracterizată prin ritualuri agrare şi prin existenţa a numeroase societăţi secrete. Limbile vorbite de ei fac parte din grupul adamawa.

Chamba sunt agricultori.

Istoric

Chamba sunt vestiţi pentru înaintarea lor, prin cuceriri, până în nord-vestul Camerunului, unde au întemeiat mici state (şeferii) importante, ca cel al grupului Bali-Nyonga, aliat cu germanii în epoca colonialistă.

Arta

Creaţia artistică a celor din centrul ţinutului (măşti remarcabile) este destul de puţin cunoscută; cea a grupului bali-nyonga este vestită, dar formele ei artistice sunt comune pentru ţinutul Grassfields (sculptură, decoraţiuni cu mărgele, arhitectura palatelor etc.).

Denumire: tchamba.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …