Chakma

Chakma este o populaţie răspândită în Bangladesh (Chittagong Hill Tracts) şi India (Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram) (aproximativ 250.000 de persoane).

Agricultori pe terenuri defrişate şi crescători de vite din regiuni de dealuri, chakma practică budismul theravadin, care s-a suprapus peste vechile lor credinţe „animiste”.

Probabil că în vechime vorbeau o limbă apropiată de cea birmaneză.

Istoric

Se pare că sunt originari din Arakan.

După ce Bangladeshul a devenit independent, raporturile lor cu autorităţile, şi până atunci destul de încordate, s-au deteriorat şi mai mult (au avut loc acţiuni de rezistenţă faţă de implantarea forţată a ţăranilor bengalezi, faţă de represiuni şi jigniri).

S-au refugiat în număr mare în India, unde au o situaţie precară.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …