Tehnologie

Inventarea aerului condiţionat

La fel ca în cazul multora dintre cele mai importante invenţii ale lumii, cei ce au conceput aparatele de condiţionare a aerului nu şi-au propus să schimbe lumea. Aceştia erau în schimb oameni cu spirit inovator, obişnuiţi să rezolve problemele pe care le întâlneau înjur. În acest caz, deşi nu încerca decât să asigure condiţii suportabile de temperatură bolnavilor de malarie dintr-un spital din Apalachicola, Florida, Statele Unite, în secolul al XIX-lea, dr. John Gorrie a conceput un sistem ce sufla aer deasupra unor rezervoare cu gheaţă suspendate de tavan. Sistemul scădea temperatura aerului şi uşura chinul bolnavilor. Mai târziu, …

Read More »

Măsurarea intensităţii sonore

Intensitatea sunetului se măsoară pe scala logaritmică. Aceasta înseamnă că o creştere de 10 decibeli (dB) reprezintă o creştere de 10 ori a intensităţii sunetului şi dublarea intensităţii percepute. Aşadar, 20 dB reprezintă o intensitate de 100 de ori mai mare decât 0 dB, iar tăria percepută a sunetului este de 4 ori mai mare; 30 dB corespund unei intensităţi de 1.000 de ori mai mare decât la 0 dB şi unei tării percepute a sunetului de 8 ori mai mari. 0 – cel mai slab sunet care poate fi perceput de urechea umană 30 – şoaptă, bibliotecă unde este linişte 60 – …

Read More »

Contribuţii la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii româneşti

Ca pretutindeni în Europa şi în lume, şi în România dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii a fost cerută în secolul al XIX-lea de schimbările petrecute în economie. Sprijinul statului a fost slab la început, studiile şi experienţele dezvoltându-se cu precădere în cadrul catedrelor universitare. Creată în 1866 ca Societate literară şi devenită în 1867 Societatea Academică Română, Academia Română şi-a luat numele de azi în 1879. Devenită cea mai importantă societate cultural-ştiinţifică din România, ea îşi propunea să grupeze în jurul ei toate forţele ştiinţifice şi literare româneşti din toate provinciile. Ştiinţa În prima parte a secolului al XIX-lea, ştiinţa românească …

Read More »

Descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice în timpul celor două mari conflagraţii mondiale

Cele două războaie mondiale din secolul al XX-lea au necesitat în totalitate resursele umane, materiale şi ştiinţifice ale statelor implicate, pentru a obţine victoria. Primul război mondial a evidenţiat faptul că ştiinţa putea juca un rol foarte important pentru rezultatul unui conflict militar. De aceea, armatele au solicitat sau au finanţat laboratoarele ştiinţifice. Pe parcursul celui de al doilea război mondial, oamenii de ştiinţă s-au implicat în cercetarea militară, activitatea lor culminând cu crearea armelor nucleare. Ambele războaie mondiale au accelerat enorm dezvoltarea tehnologică. Construcţia de avioane, care apăruseră cu puţin timp înainte de primul război mondial, a primit un …

Read More »