Ştiinţă

Ştiinţa în ţările române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Noile relaţii de producţie ce se dezvoltau înlesneau cercetarea ştiinţifică în domeniul cunoaşterii naturii, iar dezvoltarea luptelor politice da un cadru nou ştiinţelor umanistice. Pentru crearea bazei materiale a cercetării ştiinţifice era nevoie nu numai de impulsul creat de dezvoltarea economiei României, ci şi de un sprijin din partea statului, care trebuia să susţină întreaga aparatură necesară dezvoltării ştiinţifice. Cercetarea în domeniul ştiinţelor naturii presupune laboratoare, muzee, biblioteci de specialitate, şcoli necesare pregătirii cadrelor, între altele tot ce reclama bani. Sprijinul din partea statului, în care puterea la începutul perioadei era încă în mâna moşierimii, era foarte slab; numai pe …

Read More »