Religie

Literatura religioasă în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVIII-lea

Literatura religioasă continuă să deţină ca volum, în ansamblul scrierilor, locul cel mai însemnat, fie că este vorba de manuscrise, fie de tipărituri. Acest fapt se explică prin rolul pe care continuă să-l păstreze biserica în statul feudal, prin sprijinul pe care i-l acordă, în schimb, statul, prin nevoia permanentă de texte scrise pe care o simte şi prin aceea că cei mai mulţi copişti sunt încă legaţi, într-o formă sau alta, de biserică. Din punctul de vedere al interesului pentru istoria culturii, nu mai întâlnim însă, în această perioadă, opere de valoarea Bibliei lui Şerban Cantacuzino sau a scrierilor …

Read More »

România şi toleranţa religioasă în secolul al XX-lea

Desăvârşirea statului naţional, în anul 1918, a fost însoţită de anumite mutaţii în structura etnică şi confesională a populaţiei. Procentual românii constituiau majoritatea (71,3%), dar creştea contribuţia comunităţilor de alte etnii. Sub aspect confesional, 72,2% din populaţie era ortodoxă, iar 7,3% greco-catolică (unită). Diferenţa de 29,5% o reprezentau adepţii altor religii şi confesiuni (procente mai importante aveau romano-catolicii – 6,6% şi izraeliţii 5,5%). Analiza structurii religioase pe provincii istorice, în 1930 arată un procent al neortodocşilor care depăşeşte 50% în Transilvania, Banat, Bucovina, fără ca să existe confesiuni sau religii cu o pondere mai însemnată decât cea ortodoxă. Dintre aceştia …

Read More »

Biserica şi şcoala în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii. Construcţia ecleziastică şi implicarea laică

Religia a avut un rol foarte important în evoluţia societăţii, de-a lungul timpului, în spaţiul nostru geografic şi, în general, în lume. Adoptarea creştinismului în spaţiul carpato-dunărean a contribuit la menţinerea latinităţii iar organizarea instituţională a Bisericii prin întemeierea mitropoliilor a dat legitimitate statelor medievale româneşti întemeiate la începutul Evului Mediu. În epoca medievală Biserica a reprezentat principalul factor de cultură. Şi-a menţinut un rol important chiar şi în condiţiile laicizării impuse o dată cu epoca modernă. În prezent Biserica reprezintă un factor de echilibru în lume, îndemnând la concordie între oameni şi naţiuni. Apropierea dintre Bisericile creştine reprezintă unul …

Read More »

Literatura religioasă în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea

Cea mai mare parte a scrierilor veacului al XVII-lea, manuscrise sau tipărite, au cuprins religios. Lucrul nu e de mirare, dacă ne gândim că religia constituie forma principală a ideologiei în societatea feudală, că biserica era o instituţie deosebit de puternică şi bogată, simţind necesitatea absolută a folosirii textelor scrise şi sprijinită puternic de statul care îşi găsea el însuşi în biserică principalul suport ideologic. Aşa cum arată Engels, biserica „învăluia orânduirea feudală cu aureola graţiei divine”. Literatura religioasă circula în trei limbi: slavonă, română şi, mai ales în ultima parte a veacului, în greceşte. Dacă scrierile în greceşte, a …

Read More »

Viaţa culturală şi religioasă în oraşele greceşti din Dobrogea în epoca elenistică

Aşa cum n-au putut împiedica desfăşurarea unei activităţi economice şi politice de o remarcabilă vitalitate, primejdiile în mijlocul cărora au trăit cetăţile greceşti din Dobrogea de-a lungul epocii elenistice n-au constituit o piedică în calea înfloririi în ele a unei vieţi culturale de un nivel impresionant, dacă se ţine seamă de dificultăţile pe care le-au avut de întâmpinat. Faţă de cultura Greciei metropolitane, în aceeaşi perioadă, ori în perioada clasică, această cultură nu poate pretinde, fireşte, nici la superioritate, nici la originalitate (dacă se excepta unele aspecte ale plasticii şi îndeosebi ale toreuticii locale, explicabile prin înrâurirea exercitată asupra meşterilor …

Read More »

Literatura religioasă în Transilvania în secolul al XVII-lea

Secolul al XVII-lea a dus cu un pas înainte marea iniţiativă a secolului trecut: întrebuinţarea limbii materne în literatură. În acest timp, cu toată stăruinţa umanistă pentru limba latină, firul conducător al evoluţiei culturale generale în Transilvania e marcat de literatura în limba maternă. Literatura în limba română din Transilvania are în acest veac, ca de altfel şi literaturile celorlalte naţionalităţi conlocuitoare, un pronunţat caracter religios. Deşi Transilvania nu mai e pe primul plan în dezvoltarea culturii româneşti, ca în veacul al XVI-lea, totuşi rolul cultural al mitropoliei ortodoxe din Alba Iulia e important prin tipărirea a numeroase cărţi religioase …

Read More »

Arta ecleziastică şi laică în ţările române în timpul Evului Mediu

Expresie a sintezei originale între elemente autohtone şi influenţe din afară, creaţia artistică românească s-a dezvoltat în strânsă legătură cu realităţile social-politice, militare şi culturale din întreg spaţiul românesc. Creaţiile cele mai originale au îmbogăţit tezaurul de valori ale artei universale. Influenţe şi stiluri artistice Subordonată cu precădere bisericii, dar dobândind pe măsura trecerii vremii tot mai mult un caracter laic, arta medievală românească a manifestat o profundă receptivitate şi deschidere către arta Europei. Moştenirii artistice bizantine i s-au adăugat, începând cu secolul al XIII-lea, influenţe gotice, iar câteva secole mai târziu influenţe renascentiste. Din sinteza tradiţiilor artistice autohtone cu …

Read More »

Sfântul împărat Constantin şi maica sa Elena, apărătorii Crucii

La 21 mai, creştinătatea ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, cei întocmai cu apostolii. Împăratul Constantin cel Mare a fost acela care i-a adus pe creştini în legalitate, iar mama sa, împărăteasa Elena, cea care cu credinţă a găsit Crucea pe care a fost răstignit Iisus. Pios şi bun la suflet Împăratul se închina, asemenea celor alor lui, zeilor romani. Până când i s-a arătat semnul crucii înaintea unei bătălii şi a văzut scris cu litere de foc pe cer: „Prin acest semn, vei învinge!” Împăratul Constantin era convins că acel semn e unul divin, fapt demonstrat …

Read More »