Personalităţi

Nicolae Dragoş

Nicolae Dragoş (pseudonimul literar al lui Nicolae Răcănel) (3 noiembrie 1938, Cleşneşti, judeţul Gorj) – poet, jurnalist şi traducător. Este fiul Anei (născută Serafim) şi al lui Sever Răcănel, tâmplar. Urmează Liceul „Traian” din Turnu Severin (absolvindu-l în 1955) şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (luându-şi licenţa în 1960). Repartizat în învăţământ, e profesor la Târgu Cărbuneşti, după care, în 1962, începe o lungă carieră în presă: redactor la „Viaţa studenţească”, redactor-şef la „Scânteia tineretului” (1963-1969), şef de secţie la „Scânteia” (1969-1974), redactor-şef la „Luceafărul” (1974-1980), redactor-şef adjunct la „Scânteia” (1980-1990), apoi redactor-şef adjunct la „Ordinea”. A mai …

Read More »

Ion Dragoslav

Ion Dragoslav (pseudonimul literar al lui Ion Ivaciuc) (14 iunie 1875, Fălticeni, judeţul Suceava – 4 mai 1928, Fălticeni) – poet şi prozator. Este unul dintre numeroşii copii ai Domnicăi (născută Ciuca) şi ai lui Vasile Ivaciuc Sumanariu, ţărani bucovineni stabiliţi la Fălticeni. Părinţii scriitorului, tatăl – mare povestitor de „braşoave”, iar mama – pricepută la doftoricit şi descântat, aveau o situaţie materială bună. Dragoslav urmează la o şcoală primară din Fălticeni patru clase, absolvite în anul 1892, când devine elev la gimnaziu şi coleg de clasă cu Eugen Lovinescu. După un an renunţă însă la învăţătură şi va fi, …

Read More »

Mihail Dragomirescu

Mihail Dragomirescu (22 martie 1868, Cucuieţi-Plătăreşti, judeţul Ilfov – 25 noiembrie 1942, Bucureşti) – traducător, estetician, teoretician şi critic literar. A fost căsătorit cu Laura Dragomirescu. Fiu al învăţătorului Moise Dragomirescu, Dragomirescu şi-a făcut studiile liceale la Bucureşti, urmând primele două clase la Gimnaziul „Gheorghe Lazăr”, iar clasele următoare la „Sf. Sava”. Îşi ia licenţa la Facultatea de Filosofie şi Litere din Bucureşti (1892) cu o teză despre Herbert Spencer, continuând cu stagii de specializare în estetică la Paris şi Berlin. Funcţionează apoi ca profesor de filosofie la liceele „Matei Basarab” şi „Mihai Viteazul” din Bucureşti. Debutează cu versuri în …

Read More »

Laura Dragomirescu

Laura Dragomirescu (19 ianuarie 1893, Craiova – 5 ianuarie 1981, Bucureşti) – traducătoare. A făcut studii liceale la Craiova şi universitare la Bucureşti. A fost soţia lui Mihail Dragomirescu. Debutează cu schiţe în „Dunărea” din Galaţi (1916). Dragomirescu a impresionat prin performanţa de a tipări în 5 ani (1940-1944) mai multe volume cuprinzând traduceri din J.W. Goethe, între care unele apăreau atunci pentru prima dată în româneşte. Comentând tălmăcirile din Faust (I-II, 1940-1942; Premiul „Udrişte-Năsturel” al Academiei Române), Perpessicius credea că ele „sunt cele mai aproape de litera şi spiritul originalelor goetheene, precum şi cele mai artistice şi poetice”. Mai …

Read More »

Mihu Dragomir

Mihu Dragomir (pseudonimul literar al lui Mihail C. Dragomirescu) (24 aprilie 1919, Brăila – 9 aprilie 1964, Giurgiu) – poet, traducător şi redactor-şef de revistă literară. Este fiul Octaviei-Olimpia (născută Rădulescu) şi al lui Constantin Dragomirescu, învăţători. După cursurile primare şi începutul celor secundare la Brăila (Liceul „Nicolae Bălcescu”), e transferat la Liceul „Gheorghe Şincai” din Bucureşti (1933), apoi înscris la Liceul Comercial „Petre Băncotescu” din Brăila (1933-1936; absolvit, după o eliminare, în 1939). Între 1939 şi 1942, urmează în paralel, la Bucureşti, Academia Comercială (o va absolvi în 1948), Conservatorul de Artă Dramatică (un an) şi, la Bacău, Şcoala …

Read More »

Constantin Dragomir

Constantin Dragomir (pseudonimul literar al lui Constantin Ciobanu) (20 noiembrie 1948, Mărinici, raionul Ungheni, Republica Moldova) – poet şi prozator. Este fiul Paraschivei şi al lui Alexandru Ciobanu. A absolvit Universitatea de Stat din Republica Moldova (1971), după care a fost, timp îndelungat, redactor, şef de redacţie şi director de editură pentru copii în Chişinău. A debutat cu placheta de versuri Roua sufletului (1977), dar se va afirma mai ales prin literatura pentru copii. În volumele de poezie Vrei să-ţi spun o poezie? (1980), Alt pământ pe lume nu-i (1983) şi Toată lumea face baie (1992), Dragomir se „copilăreşte” cu …

Read More »

Caius Traian Dragomir

Caius Traian Dragomir (16 iulie 1939, Slatina, judeţul Olt) – poet şi eseist. Este fiul Polixeniei (născută Negreanu), profesoară de menaj, şi al lui Coriolan Dragomir, medic veterinar. Urmează Liceul „Radu Greceanu” din Slatina, absolvit în 1956, şi cursurile Universităţii de Medicină din Bucureşti, între 1957 şi 1963. Face o carieră de medic şi cercetător în domeniul medicinei: asistent universitar, şef de laborator la Institutul „Victor Babeş” din Bucureşti (1971-1989), cercetător, director (din 1999) al aceleiaşi instituţii, director general al Institutului „Ana Aslan”, profesor de biopsihologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (1995-1997). În 1971, obţine …

Read More »

Mihai Dragolea

Mihai Dragolea (13 februarie 1955, Petroşani, judeţul Hunedoara) – prozator şi critic literar. Este fiul Floarei (născută Cismaru), economistă, şi al lui Ioan Dragolea, jurist. A frecventat clasele primare, gimnaziale şi liceale în oraşul natal, iar după bacalaureat şi după stagiul militar, devine student (în 1975) al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. Participă la cenaclul Echinox şi se integrează grupului de tineri scriitori din jurul revistei studenţeşti cu acelaşi nume, în paginile căreia debutează cu eseul Caragiale în patru timpi (1977). Se ataşează îndeosebi de profesorii Mircea Zaciu, Ion Vlad, Ion Vartic şi Doina Curticăpeanu. După …

Read More »

Radu Dragnea

Radu Dragnea (pseudonimul literar al lui Radu S. Popescu) (1893, Tătărăi, judeţul Prahova – 1955) – eseist şi critic literar. Fiu de ţăran, Dragnea şi-a declarat întotdeauna ataşamentul faţă de tradiţie. Până în 1916, avea luat bacalaureatul şi, începându-şi serviciul militar, va lupta în război. În 1921, este ales în comitetul Sindicatului Ziariştilor Români din Ardeal şi devine membru activ al Societăţii Scriitorilor Români, din al cărei comitet va face parte începând din 1929. Aflat iniţial în graţiile lui Nicolae Iorga, se emancipează, apropiindu-se de A.C. Cuza şi, în cele din urmă, se pare, de gruparea lui Corneliu Zelea Codreanu. …

Read More »

Dosoftei

Dosoftei (26 octombrie 1624 – 13 decembrie 1693, Zolkiew, azi Nesterov, Ucraina) – cărturar, poet, editor, traducător şi animator cultural. Originar de prin părţile Sucevei, viitorul ierarh, pe numele laic Dimitrie, coboară se pare din neam de mazili, ca fiu al Mariei, zisă şi Misira, şi al lui Leontie Barila (Bărilă sau Borâlă). Doi fraţi ai săi, Chiriac şi Vasile, sunt atestaţi la 1673 ca locuitori ai Sucevei, iar unei surori, căsătorită cu un Serbu, Dosoftei îi dăruia pe la 1680 un exemplar al Psaltirii slavo-române. Misira se va fi înrudit cu ramura macedoneană Papară din Galiţia, de unde şi …

Read More »